Strajk - forma nacisku i protestu społecznego stosowana przez różne grupy społeczne, głównie przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym...

Strajk - forma nacisku i protestu społecznego stosowana przez różne grupy społeczne, głównie przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym...

Bandh (hindi: बंद zamknięty ) - forma Strajk u lub protestu, popularna w Indiach i Nepalu, polegająca na zaprzestaniu zwykłej działalności, 1 czasem również na niewychodzeniu z domu. Teoretycznie...

Gherao (hindi: okrążenie ) - popularna w Indiach forma protestu lub Strajk u, polegająca na otoczeniu przez demonstrantów budynku instytucji rządowej i niewpuszczaniu lub niewypuszczaniu z niej...

Hartal ( hartaal ) – forma strajku powszechnego z równoczesnym zaprzestaniem handlu. Stosowana jako sprzeciw wobec działalności rządu lub sytuacji politycznej w danym kraju, stosowana np. przez...

Lock- in - odnosi się do praktyki uniemożliwiania pracownikom fizycznego opuszczenia miejsca pracy. W większości system ów prawnych jest to nielegalne, czasami jednak odnotowywane, w szczególności...

Lokaut - stałe lub czasowe zamknięcie całości lub części zakładu pracy (niedopuszczenie pracowników do pracy ). Jest dopuszczalny tylko w szczególnych sytuacjach, z powodu braku jego uregulowania...

Strajk angielski - strajk polegający na skrupulatnym przestrzeganiu wszystkich przepisów, przez co wzrasta czas wykonywania czynności oraz spada wydajność. Zobacz też...

Strajk chłopski - masowa, polityczna manifestacja rolników, która miała miejsce w dniach 16–25 sierpnia 1937 kierowana przez Stronnictwo...

Strajk czarny - forma strajku, polegająca na tym, że pracownicy porzucają pracę i obsługę nawet tam, gdzie grozi to nieodwracalnymi następstwami (np. zalaniem kopalni, wygaszeniem wielkich pieców).

Strajk dziki - strajk przeprowadzany bez żadnego konkretnego planu. Charakteryzuje się prowadzeniem niezwykle chaotycznych, nielegalnych działań, które mogą być pacyfikowane przez zewnętrzne służby...

Strajk głodowy - forma strajku w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską. Ta forma strajku spotykana jest zarówno w...

Strajk japoński - forma strajku aktywnego, polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie zwiększający ilość produkcji, co w przypadku produkcji taśmowej...

Strajk okupacyjny - rodzaj strajku, polegający na zajęciu przez strajkujących określone terytorium lub budynek, uniemożliwiając jednocześnie dalsze jego funkcjonowanie w danej instytucji, w celu...

Strajk ostrzegawczy - forma strajku polegająca na krótkotrwałym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U.

Strajk polski - połączenie strajku okupacyjnego ze strajkiem głodowym. Taka forma strajku została rozpowszechniona w latach 30. XX wieku na Śląsku. Bibliografia Strajk polski na Wikipedii...

strajk generalny Strajk powszechny - strajk obejmujący cały kraj lub przynajmniej wszystkie ważniejsze jego ośrodki...

Strajk solidarnościowy - strajk w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku, zorganizowany przez związek zawodowy działający w innym zakładzie pracy. Bibliografia...

Strajk włoski – forma strajku aktywnego polegająca na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę działania zakładu w sposób zbliżony do...