Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Produkt zarządczy bazowy ( produkt zarządczy będący obiektem odniesienia ) - rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu , który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian .

Produkt zarządczy bazowy ( produkt zarządczy będący obiektem odniesienia ) - rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu , który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian .

Budżet zmian - środki pieniężne przydzielone Komisji do Spraw Zmian przeznaczone na realizację zatwierdzonych wniosków o wprowadzenie zmian . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Budżet zmian - środki pieniężne przydzielone Komisji do Spraw Zmian przeznaczone na realizację zatwierdzonych wniosków o wprowadzenie zmian . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Budżet zmian - środki pieniężne przydzielone Komisji do Spraw Zmian przeznaczone na realizację zatwierdzonych wniosków o wprowadzenie zmian . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Zagadnienie (ed.2005 zagadnienie projektowe ) - cokolwiek, co zdarzy się w projekcie a brak rozwiązania tego może spowodować zmiany zatwierdzonego produktu , planu lub celu (czas, koszt, jakość ...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Odstępstwo ( niezgodność ) - coś, co powinno być dostarczone przez projekt , ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach...

Odstępstwo ( niezgodność ) - coś, co powinno być dostarczone przez projekt , ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach...

Odstępstwo ( niezgodność ) - coś, co powinno być dostarczone przez projekt , ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach...

Odstępstwo ( niezgodność ) - coś, co powinno być dostarczone przez projekt , ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach...

Rezultat - wynik zmiany, zwykle mający wpływ na realną sytuację i/lub okoliczności. Zmianę wprowadzamy po to, aby uzyskać określone rezultaty. Rezultaty są wynikiem działań podejmowanych w celu...

Produkt zarządczy bazowy ( produkt zarządczy będący obiektem odniesienia ) - rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu , który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian .