Stanowisko – posada lub funkcja pełniona w przedsiębiorstwie , element struktury organizacyjnej. Kwestie związane z liczbą stanowisk, nazewnictwem itp. są uzależnione od polityki firmy, zarówno w...

ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji ( ABI ) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Administrator bezpieczeństwa informacji ( ABI ) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Księgowy ( buchalter ) – pracownik działu księgowości , osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów...

Księgowy ( buchalter ) – pracownik działu księgowości , osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów...

CAO

Dyrektor administracyjny – odpowiedzialny jest za administrowanie prywatnymi, publicznymi lub rządowymi przedsiębiorstwami . Jeden z najwyższych rangą członków organizacji . Najczęściej podlega...

Cash manager – osoba odpowiedzialna za cash management organizacji. Zajmuje się głównie sprawami związanymi z krótkoterminowymi przepływami finansowymi i z rezerwami gotówkowymi. Często cash...

Kasjer – Pracownik obsługujący kasę , czyli stanowisko (miejsce) wyznaczone i odpowiednio przygotowane w celu przechowywania, przyjmowania i wydawania pieniędzy w placówkach prowadzących...

CFO

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Główny księgowy – osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj główny księgowy jest zwierzchnikiem pozostałych księgowych w przedsiębiorstwie, a w szczególności...

Dyrektor administracyjny – odpowiedzialny jest za administrowanie prywatnymi, publicznymi lub rządowymi przedsiębiorstwami . Jeden z najwyższych rangą członków organizacji . Najczęściej podlega...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

CIO ( dyrektor działu informatyki ) – osoba zarządzająca działem informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest...

CISO - angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym i odpowiedzialnym głównie za bezpieczeństwo informatyczne. Zobacz też...

CSO - angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym i odpowiedzialnym za bezpieczeństwo . Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój, wdrażanie i zarządzanie...