Ankieter – osoba prowadząca wywiad kwestionariuszowy z respondentem w sondażach i badaniach ilościowych . Wywiady kwestionariuszowe mogą być realizowane z użyciem kwestionariusza papierowego PAPI...

Ankieter – osoba prowadząca wywiad kwestionariuszowy z respondentem w sondażach i badaniach ilościowych . Wywiady kwestionariuszowe mogą być realizowane z użyciem kwestionariusza papierowego PAPI...