CIO ( dyrektor działu informatyki ) – osoba zarządzająca działem informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest...

CIO

CIO ( dyrektor działu informatyki ) – osoba zarządzająca działem informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest...

Role CIO - Chief Information Officer czyli CIO to tytuł często nadawany osobom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za zarządzanie informatyką i systemami komputerowymi, wspierającymi osiąganie...