Ochrona z kontrolą dostępu - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą C2. Udostępnia prowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnie dziennika zdarzeń...

Ochrona uznaniowa - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony C1. Zapewnia elementarne bezpieczeństwo użytkownikom pracującym w środowisku wieloużytkownikowym i...

ISO/IEC 15408 - Evaluation criteria for IT security ( Common Criteria , CC ) - norma pozwalająca w sposób formalny weryfikować bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych . CC udostępnia procedury...

ITSEC - zbiór kryteriów oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wprowadzony w latach 90. XX w. Pierwsza wersja ITSEC jako zbioru kryteriów pozwalających na jednoznaczną ocenę i...

Konstrukcja zweryfikowana - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą A1. Wymaga formalnego matematycznego dowodu poprawności modelu bezpieczeństwa, jak...

Ochrona z etykietowaniem - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą B1. Pierwszy z poziomów wprowadzający różne stopnie tajności (np. "tajne", "poufne...

Ochrona minimalna - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą D. Obejmuje systemy, które posiadają jedynie fizyczną ochronę przed dostępem. W systemach...

Ochrona minimalna - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą D. Obejmuje systemy, które posiadają jedynie fizyczną ochronę przed dostępem. W systemach...

Ochrona przez podział - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony B3. Wymusza izolację pewnych dziedzin (obszarów). Części systemu istotne ze względu na...

Ochrona strukturalna - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą B2. Określa wymagania, sprowadzające się do takich elementów, jak: etykietowanie każdego...

Ochrona uznaniowa - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony C1. Zapewnia elementarne bezpieczeństwo użytkownikom pracującym w środowisku wieloużytkownikowym i...

Ochrona z etykietowaniem - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą B1. Pierwszy z poziomów wprowadzający różne stopnie tajności (np. "tajne", "poufne...

Ochrona z kontrolą dostępu - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą C2. Udostępnia prowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnie dziennika zdarzeń...

TCSEC ( Orange Book ) - dokument powstały z inicjatywy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Obrony USA oraz Narodowego Biura Standaryzacji . Wydany w 1983 roku w postaci pomarańczowej...

Ochrona przez podział - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony B3. Wymusza izolację pewnych dziedzin (obszarów). Części systemu istotne ze względu na...

Ochrona strukturalna - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą B2. Określa wymagania, sprowadzające się do takich elementów, jak: etykietowanie każdego...

TCSEC ( Orange Book ) - dokument powstały z inicjatywy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Obrony USA oraz Narodowego Biura Standaryzacji . Wydany w 1983 roku w postaci pomarańczowej...

TCSEC ( Orange Book ) - dokument powstały z inicjatywy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Obrony USA oraz Narodowego Biura Standaryzacji . Wydany w 1983 roku w postaci pomarańczowej...