AgilePM - podzbiór metodyki DSDM Atern obejmujący te z jej części, które odnoszą się do zarządzania projektami . Agile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako...

AgilePM - podzbiór metodyki DSDM Atern obejmujący te z jej części, które odnoszą się do zarządzania projektami . Agile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako...

AgilePM - podzbiór metodyki DSDM Atern obejmujący te z jej części, które odnoszą się do zarządzania projektami . Agile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako...

P3M3 - model dla zorganizowania najlepszych praktyk w organizacji. Pomaga organizacjom w radzeniu sobie z najważniejszymi aspektami zarządzania portfelem , programami i projektami . Zwiększa...

APMBoK - podstawowe źródło wiedzy na temat tzw. Pięciu Wymiarów Profesjonalizmu APM . Definiuje obszary potrzebne do efektywnego zarządzania projektami oraz tworzy podstawy pod tworzenie...

DSDM - metodyka zarządzania projektami zaproponowana przez brytyjskie konsorcjum DSDM , należy do zwinnych metod zarządzania projektami i początkowo była stosowana jako metoda tworzenia...

DSDM - metodyka zarządzania projektami zaproponowana przez brytyjskie konsorcjum DSDM , należy do zwinnych metod zarządzania projektami i początkowo była stosowana jako metoda tworzenia...

Eclipse Process Framework ( EPF ) - projekt o otwartym kodzie źródłowym ( open source ) zarządzany przez fundację Eclipse Foundation . W nadrzędnym projekcie Eclipse ulokowany on jest w głównej...

Ekstremalne zarządzanie projektami – metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metod zwinnych . Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Stosowana jest...

EnterpriseUP - metodyka rozwoju oprogramowanie i procesów programowania wspierająca tworzenie oprogramowanie w sposób zorganizowany i ułożony. EUP jest swoistym rozszerzeniem Rational Unified...

EnterpriseUP - metodyka rozwoju oprogramowanie i procesów programowania wspierająca tworzenie oprogramowanie w sposób zorganizowany i ułożony. EUP jest swoistym rozszerzeniem Rational Unified...

EPF

Eclipse Process Framework ( EPF ) - projekt o otwartym kodzie źródłowym ( open source ) zarządzany przez fundację Eclipse Foundation . W nadrzędnym projekcie Eclipse ulokowany on jest w głównej...

EssUP - proces projektowania oprogramowania opracowany przez Ivara Jacobsona, jako rozwinięcie Rational Unified Process . The Essential Unified Process integruje ze sobą praktyki Unified Process...

EssUP - proces projektowania oprogramowania opracowany przez Ivara Jacobsona, jako rozwinięcie Rational Unified Process . The Essential Unified Process integruje ze sobą praktyki Unified Process...

EssUP - proces projektowania oprogramowania opracowany przez Ivara Jacobsona, jako rozwinięcie Rational Unified Process . The Essential Unified Process integruje ze sobą praktyki Unified Process...

EUP

EnterpriseUP - metodyka rozwoju oprogramowanie i procesów programowania wspierająca tworzenie oprogramowanie w sposób zorganizowany i ułożony. EUP jest swoistym rozszerzeniem Rational Unified...

Ekstremalne zarządzanie projektami – metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metod zwinnych . Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Stosowana jest...

Standardy Zarządzania Projektami GAPPS - działająca non-profit organizacja oferująca niezależne wzorce dla standaryzowania oraz oceniania procedur zarządzania projektami. Kierowana oraz prowadzona...

MSP - metodyka , która tworzy zbiór najlepszych praktyk (ang. Best Practice ) wspierających organizacje w skutecznym przeprowadzaniu zmian, przekształceń lub transformacji poprzez realizację...