CATS CM - metoda zapewniający dostawcom usług IT proaktywne, metodyczne podejście do zarządzania kontraktami . Właścicielem opublikowanej w 2008 roku metody jest holenderska spółka CM...

IACCM - organizacja profesjonalistów, której misją jest działanie na rzecz międzynarodowych standardów i praktyk zarządzania relacjami handlowymi. Jest organizacją non-profit, która rozwija i...

Model dojrzałości IACCM - model dojrzałości dostarczany i wspierany przez międzynarodowe stowarzyszenie IACCM (ang. International Association for Contract & Commercial Management ). Model IACCM...

Model dojrzałości IACCM - model dojrzałości dostarczany i wspierany przez międzynarodowe stowarzyszenie IACCM (ang. International Association for Contract & Commercial Management ). Model IACCM...

OPBOK - zbiór najlepszych praktyk z całego świata, dotyczących projektowania, implementacji i zarządzania kontraktami outsourcingowymi, łącznie z kodeksem etyki i praktykami biznesowymi dla...

OPBOK - zbiór najlepszych praktyk z całego świata, dotyczących projektowania, implementacji i zarządzania kontraktami outsourcingowymi, łącznie z kodeksem etyki i praktykami biznesowymi dla...

The IT Factory - Supply Chain Management for IT Infrastructure Services Using the SCOR Model - podręcznik biznesu, którego autorem jest Hans van Aken. Omawia podejście do zarządzania usługami IT z...