Third party logistics, Logistyka firm trzecich 3 PL - metoda działania, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej (patrz: Outsourcing usług logistycznych ). 3PL...

Fourth party logistics, Integrator procesów logistycznych, Logistics Integrator, Wiodący operator logistyczny, Lead logistics provider, LLP 4 PL ( ang. Fourth party logistics, Integrator Procesów...

5 PL - podmioty logistyki 5 PL (Fifth-Party Logistics) są usługodawcami zintegrowanych usług logistycznych tzn. zarządzają łańcuchem dostaw na poziomie strategicznym i koncentrują się na...

Wirtualne Biuro ( e-biuro ) - usługą polegającą na pełnym outsourcing u obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności firmy w danym miejscu. Umożliwia to użytkownikom znaczną redukcję Koszt...

5 PL - podmioty logistyki 5 PL (Fifth-Party Logistics) są usługodawcami zintegrowanych usług logistycznych tzn. zarządzają łańcuchem dostaw na poziomie strategicznym i koncentrują się na...

Outsourcing floty samochodowej – długoterminowy wynajem taboru samochodowego , wraz z powierzeniem wszelkich kwestii zarządzania i kontroli nad nią zewnętrznej...

Outsourcing usług logistycznych ( logistyka kontraktowa, usługa logistyczna ) - zlecanie czynności związanych z logistyką , do realizacji przez podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa i podejmowanie...

Sprzątanie biura – usługa realizowana przez pracownika porządkowego lub zewnętrzne firmy zajmujące się utrzymaniem czystości w obiektach biurowych. Istotny element z punktu widzenia kształtowania...

Spedytor, LSP, Logistics service provider Operator logistyczny - firma oferująca obsługę klienta w zakresie przewozu , jego organizacji oraz czynności związanych ze składowaniem. Celem działalności...

Outsourcing floty samochodowej – długoterminowy wynajem taboru samochodowego , wraz z powierzeniem wszelkich kwestii zarządzania i kontroli nad nią zewnętrznej...

Outsourcing personalny - jedna ze strategii outsourcingu . Polega na zlecaniu realizacji wybranych procesów biznesowo-kadrowych zewnętrznemu dostawcy usług. Outsourcing jest najczęściej...

Outsourcing rekrutacyjny - jedna ze strategii outsourcingu biznesowego (BPO), wykorzystywana w procesie rekrutacji , w ramach której pracodawca przekazuje część lub całość procesów i procedur...

Outsourcing usług logistycznych ( logistyka kontraktowa, usługa logistyczna ) - zlecanie czynności związanych z logistyką , do realizacji przez podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa i podejmowanie...

Outsourcing rekrutacyjny - jedna ze strategii outsourcingu biznesowego (BPO), wykorzystywana w procesie rekrutacji , w ramach której pracodawca przekazuje część lub całość procesów i procedur...

Sprzątanie biura – usługa realizowana przez pracownika porządkowego lub zewnętrzne firmy zajmujące się utrzymaniem czystości w obiektach biurowych. Istotny element z punktu widzenia kształtowania...

Wirtualne Biuro ( e-biuro ) - usługą polegającą na pełnym outsourcing u obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności firmy w danym miejscu. Umożliwia to użytkownikom znaczną redukcję Koszt...

Wirtualne Biuro ( e-biuro ) - usługą polegającą na pełnym outsourcing u obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności firmy w danym miejscu. Umożliwia to użytkownikom znaczną redukcję Koszt...