Siedmiostopniowy proces doskonalenia - proces w fazie Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement ) odpowiedzialny za definiowanie i zarządzanie krokami niezbędnymi do...

Siedmiostopniowy proces doskonalenia - proces w fazie Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement ) odpowiedzialny za definiowanie i zarządzanie krokami niezbędnymi do...

Siedmiostopniowy proces doskonalenia - proces w fazie Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement ) odpowiedzialny za definiowanie i zarządzanie krokami niezbędnymi do...

Potencjał wykonawczy ( pojemność ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI ) lub usługa...

Potencjał wykonawczy ( pojemność ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI ) lub usługa...

Potencjał wykonawczy ( pojemność ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI ) lub usługa...

Potencjał wykonawczy ( pojemność ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI ) lub usługa...