Selekcja - jedno z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi . Jest to proces wyboru pracownika poprzez odsiew kandydatów ubiegających się o Stanowisko w organizacji , ale nie spełniających wymagań...

Selekcja - jedno z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi . Jest to proces wyboru pracownika poprzez odsiew kandydatów ubiegających się o Stanowisko w organizacji , ale nie spełniających wymagań...

Ocena zintegrowana - metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających...

Referencje – często używana i powszechna metoda selekcji przy przyjmowaniu nowych pracowników do pracy . Celem wystawiania referencji jest rekomendacja pracownika następnym pracodawcom . Dzięki...

Wywiad pogłębiony – rodzaj wywiadu rekrutacyjnego , w którym każdy wcześniej przygotowany zestaw pytań jest uszczegółowiony kaskadowo, poprzez zadawania dodatkowych pytań, wynikających z...

Wywiad – spotkanie dwóch osób, w których wymiana odbywa się głównie za pomocą słów. Jest to szczególna forma rozmowy, w której rytuał odzywania się na przemian jest bardziej sformalizowany niż w...

Metoda Thomas International - analiza profilu osobowego oparta na teorii amerykańskiego psychologia, Williama Marstona Według niego zachowanie człowieka jest funkcją środowiska w którym żyje i w...

Ocena zintegrowana - metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających...

Referencje – często używana i powszechna metoda selekcji przy przyjmowaniu nowych pracowników do pracy . Celem wystawiania referencji jest rekomendacja pracownika następnym pracodawcom . Dzięki...

Rozmowa kwalifikacyjna – jedna z technik badania przydatności kandydatów do objęcia wakującego stanowiska pracy . Ma ona charakteru wywiadu , który ukazuje postawę, motywy i zachowanie kandydata.

Teoria atrybucji - teoria związana z psychologią społeczną, opisująca procesy rozpoznawania i przewidywania przez ludzi zachodzących wokół nich zjawisk, a także wnioskowania o intencjach i cechach...

Wywiad – spotkanie dwóch osób, w których wymiana odbywa się głównie za pomocą słów. Jest to szczególna forma rozmowy, w której rytuał odzywania się na przemian jest bardziej sformalizowany niż w...

Wywiad pogłębiony – rodzaj wywiadu rekrutacyjnego , w którym każdy wcześniej przygotowany zestaw pytań jest uszczegółowiony kaskadowo, poprzez zadawania dodatkowych pytań, wynikających z...