SDI

SDI – organizacja zawodowa wszystkich pracujących w branży IT i branży usług...

SDI – organizacja zawodowa wszystkich pracujących w branży IT i branży usług...

SDI Service Desk Certification - certyfikaty organizacji wsparcia. Oparte na modelu EFQM dostarczają zestaw jasnych i mierzalnych wskaźników działania Service Desk, z których wiele nie jest...

SDI Service Desk Certification - certyfikaty organizacji wsparcia. Oparte na modelu EFQM dostarczają zestaw jasnych i mierzalnych wskaźników działania Service Desk, z których wiele nie jest...