GIS

System Informacji Geograficznej, ang. Geographic Information System GIS - system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego...

Komunikacja bezprzewodowa - sposób przesyłania danych z wykorzystaniem systemów bezprzewodowych. Do najczęściej spotykanych systemów bezprzewodowych zalicza się: telefonię bezprzewodową (łączność...

Nawigacja satelitarna - rodzaj radionawigacji wykorzystujący fale radiowe ze sztucznych satelitów, w celu określania położenia punktów i poruszających się odbiorników wraz z parametrami ich ruchu w...

OBD

OBD (On-Board Diagnostics) - termin odnoszący się do zdolności samodiagnostyki pojazdów. Daje możliwość dostępu do danych dotyczących stanu poszczególnych układów pojazdu. Pozwala np. na odczytanie...

Tachograf – urządzenie pomiarowe, łączące w sobie funkcje prędkościomierza i zegara. Tachograf rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw.