Role w zespole - typy zachowań w pracy zespołowej wynikające z cech osobowości członków zespołu. Role w zespole są istotne z punktu widzenia funkcjonowania zespołu jako całości. Twórcą tzw. teorii...

Role w zespole - typy zachowań w pracy zespołowej wynikające z cech osobowości członków zespołu. Role w zespole są istotne z punktu widzenia funkcjonowania zespołu jako całości. Twórcą tzw. teorii...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Perfekcjonista ( finalizator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Osoba dokładna, punktualna, niezawodna, ale również strachliwa, która bardzo dużo od siebie wymaga. Jest to rola, którą...

Perfekcjonista ( finalizator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Osoba dokładna, punktualna, niezawodna, ale również strachliwa, która bardzo dużo od siebie wymaga. Jest to rola, którą...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Kreator ( filar ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Kreator jest zwykle osobą introwertyczną, kreatywną i pełną fantazji. Lubi szukać alternatywnych rozwiązań problemów i proponować nowe...

Perfekcjonista ( finalizator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Osoba dokładna, punktualna, niezawodna, ale również strachliwa, która bardzo dużo od siebie wymaga. Jest to rola, którą...

Realizator ( praktyk , implementer ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Realizator to osoba konserwatywna, zdyscyplinowana i niezawodna. Potrafi pracować efektywnie i systematycznie. Sprawdza...

Realizator ( praktyk , implementer ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Realizator to osoba konserwatywna, zdyscyplinowana i niezawodna. Potrafi pracować efektywnie i systematycznie. Sprawdza...

Obserwator ( kontroler , ewaluator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Obserwator potrafi trzeźwo myśleć; jest introwertyczną osobą myślącą strategicznie i analitycznie. Jednocześnie...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Kreator ( filar ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Kreator jest zwykle osobą introwertyczną, kreatywną i pełną fantazji. Lubi szukać alternatywnych rozwiązań problemów i proponować nowe...

Mobilizator ( lokomotywa ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Mobilizator to osoba dynamiczna, pełna energii, która znajduje pod ciągłą presją. Odrzuca niejasno określone zadania i skupia się...

Obserwator ( kontroler , ewaluator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Obserwator potrafi trzeźwo myśleć; jest introwertyczną osobą myślącą strategicznie i analitycznie. Jednocześnie...

Obserwator ( kontroler , ewaluator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Obserwator potrafi trzeźwo myśleć; jest introwertyczną osobą myślącą strategicznie i analitycznie. Jednocześnie...

Obserwator ( kontroler , ewaluator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Obserwator potrafi trzeźwo myśleć; jest introwertyczną osobą myślącą strategicznie i analitycznie. Jednocześnie...

Perfekcjonista ( finalizator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Osoba dokładna, punktualna, niezawodna, ale również strachliwa, która bardzo dużo od siebie wymaga. Jest to rola, którą...

Kreator ( filar ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Kreator jest zwykle osobą introwertyczną, kreatywną i pełną fantazji. Lubi szukać alternatywnych rozwiązań problemów i proponować nowe...