Funkcja – zespół lub grupa osób, wraz z zasobami i narzędziami, których używają, realizujący jeden lub więcej procesów, bądź aktywności, np. biuro programu .

Rola – zakres obowiązków oraz uprawnień, którymi dysponuje osoba lub zespół. Rolami zdefiniowanymi w metodyce MSP są: 1 Decydent Dziedzinowy (ang. Design authority ) Decydent Zmiany Biznesowej ...

Funkcja – zespół lub grupa osób, wraz z zasobami i narzędziami, których używają, realizujący jeden lub więcej procesów, bądź aktywności, np. biuro programu .

Rola – zakres obowiązków oraz uprawnień, którymi dysponuje osoba lub zespół. Rolami zdefiniowanymi w metodyce MSP są: 1 Decydent Dziedzinowy (ang. Design authority ) Decydent Zmiany Biznesowej ...

Funkcja – zespół lub grupa osób, wraz z zasobami i narzędziami, których używają, realizujący jeden lub więcej procesów, bądź aktywności, np. biuro programu .

Rola – zakres obowiązków oraz uprawnień, którymi dysponuje osoba lub zespół. Rolami zdefiniowanymi w metodyce MSP są: 1 Decydent Dziedzinowy (ang. Design authority ) Decydent Zmiany Biznesowej ...

Role pomocnicze ( eksperci dziedzinowi ) – dodatkowe role, zazwyczaj uzupełniające rolę Biura Programu , które są powoływane tymczasowo w zależności od potrzeb lub są wykonywane w niepełnym...

Role pomocnicze ( eksperci dziedzinowi ) – dodatkowe role, zazwyczaj uzupełniające rolę Biura Programu , które są powoływane tymczasowo w zależności od potrzeb lub są wykonywane w niepełnym...

Decydent zmiany biznesowej ( DZB ) - rola zdefiniowana w MSP , przedstawiciel reprezentujący grupę kierowników zmiany biznesowej , termin podobny do głównego kierownika zmiany biznesowej lub...

Kierownik zmiany biznesowej ( KZB , koordynator zmian ) – rola, która reprezentuje obszary biznesowe, definiuje korzyści oraz zarządza nimi w trakcie całego programu . W przypadku istotnych zmian...

Biuro programu ( biuro wsparcia programu ) – funkcja, która zapewnia wydajny przepływ informacji w całej strukturze organizacyjnej programu i jest centrum koordynującym komunikację, monitoring i...

Biuro programu ( biuro wsparcia programu ) – funkcja, która zapewnia wydajny przepływ informacji w całej strukturze organizacyjnej programu i jest centrum koordynującym komunikację, monitoring i...

Decydent zmiany biznesowej ( DZB ) - rola zdefiniowana w MSP , przedstawiciel reprezentujący grupę kierowników zmiany biznesowej , termin podobny do głównego kierownika zmiany biznesowej lub...

Decydent zmiany biznesowej ( DZB ) - rola zdefiniowana w MSP , przedstawiciel reprezentujący grupę kierowników zmiany biznesowej , termin podobny do głównego kierownika zmiany biznesowej lub...

Kierownik zmiany biznesowej ( KZB , koordynator zmian ) – rola, która reprezentuje obszary biznesowe, definiuje korzyści oraz zarządza nimi w trakcie całego programu . W przypadku istotnych zmian...

Kierownik zmiany biznesowej ( KZB , koordynator zmian ) – rola, która reprezentuje obszary biznesowe, definiuje korzyści oraz zarządza nimi w trakcie całego programu . W przypadku istotnych zmian...

Zespół zmiany biznesowej - grupa specjalistów powołana w celu wsparcia kierownika zmiany biznesowej w aspekcie zarządzania zmianą biznesową realizacji korzyści. 1 Bibliografia Rod Sowden & Cabinet...

Zespół zmiany biznesowej - grupa specjalistów powołana w celu wsparcia kierownika zmiany biznesowej w aspekcie zarządzania zmianą biznesową realizacji korzyści. 1 Bibliografia Rod Sowden & Cabinet...

Kierownik zmiany – rola w programie . Podlega kierownikowi zmiany biznesowej (KZB) i może działać na poziomie projektu, wspierając realizację korzyści , poprzez skupienie się się na realizacji...

Kierownik zmiany – rola w programie . Podlega kierownikowi zmiany biznesowej (KZB) i może działać na poziomie projektu, wspierając realizację korzyści , poprzez skupienie się się na realizacji...

Rada portfela korporacyjnego - jedna z nazw organu danej organizacji mającego uprawnienia do podejmowania decyzji o składzie i priorytetach portfela programów i projektów w tej organizacji. Może to...

Rada portfela korporacyjnego - jedna z nazw organu danej organizacji mającego uprawnienia do podejmowania decyzji o składzie i priorytetach portfela programów i projektów w tej organizacji. Może to...

Decydent dziedzinowy – pomocnicza rola w programie. Rola obejmuje specjalistów dziedzinowych z różnych obszarów (architektura korporacyjna, techniczna, IT, organizacja procy, procesy biznesowe...

Decydent zmiany biznesowej ( DZB ) - rola zdefiniowana w MSP , przedstawiciel reprezentujący grupę kierowników zmiany biznesowej , termin podobny do głównego kierownika zmiany biznesowej lub...