Rekrutacja - proces wybierania wykwalifikowanych osób do pracy. Na poziomie strategicznym może pociągać za sobą rozwój marki pracodawcy . Rekrutacja to cały proces lub pierwszy etap procesu...

Rekrutacja - proces wybierania wykwalifikowanych osób do pracy. Na poziomie strategicznym może pociągać za sobą rozwój marki pracodawcy . Rekrutacja to cały proces lub pierwszy etap procesu...

Rekrutacja - proces wybierania wykwalifikowanych osób do pracy. Na poziomie strategicznym może pociągać za sobą rozwój marki pracodawcy . Rekrutacja to cały proces lub pierwszy etap procesu...

Rekrutacja - proces wybierania wykwalifikowanych osób do pracy. Na poziomie strategicznym może pociągać za sobą rozwój marki pracodawcy . Rekrutacja to cały proces lub pierwszy etap procesu...

Agencja zatrudnienia - niepubliczna lub państwowa jednostka organizacyjna, świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ...

Ankieta – najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych . Jest to Kwestionariusz , zawierający pytania dotyczące określonego, badanego tematu, wykorzystywany zwykle...

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

Co warto wiedzieć o pracodawcy – jedną z pierwszych czynności osoby poszukującej pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie , czyli przeprowadzenie wywiadu gospodarczego . Zaniedbanie...

Rekrutacja oparta na kompetencjach – proces rekrutacji opartej na interpersonalnej zdolności kandydatów do rzetelnego, ciekawego informowania potencjalnego pracodawcy o swoich doświadczeniach...

List motywacyjny – pismo zawierające dane kandydata oraz wyselekcjonowany opis tych faktów z jego życia, które wydają się ważne dla przyszłego pracodawcy . Składa się ze wstępu, części zasadniczej...

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

CV

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

Executive search – metoda rekrutacji , polegająca na bezpośrednim doborze kandydatów na stanowiska szczebla kierowniczego. Technika polega na określeniu grupy docelowej z pewnego segmentu rynku...

Wyszukiwanie ekspertów – metoda będąca rozwinięciem metod zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Ułatwia poszukiwanie ludzi, których Doświadczenie można wykorzystać na różnych etapach procesu...

Jak zaprezentować się przyszłemu pracodawcy – wygląd (aparycja) wywiera zasadniczy wpływ na rozmówcę. Dzięki niemu, w świadomości rozmówcy tworzy się opinia zwana "pierwszym wrażeniem". To...

Kwestionariusz - jedno z narzędzi badawczych, stanowiące zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi. Kwestionariusz jest podstawowym instrumentem pomiarowym w...

List motywacyjny – pismo zawierające dane kandydata oraz wyselekcjonowany opis tych faktów z jego życia, które wydają się ważne dla przyszłego pracodawcy . Składa się ze wstępu, części zasadniczej...

Rekomendacje – pismo, w którym wystawca ocenia właściwości, cechy charakterystyczne i Kompetencje konkretnej osoby w kontekście zadań i obowiązków, do realizacji których jest polecany. Rekomendacje...

Oferta pracy – propozycja zatrudnienia, którą Pracodawca kieruje do osób zainteresowanych podjęciem pracy . Celem jej stosowania jest pozyskanie kandydatów do pracy. Wystosowanie oferty pracy jest...

Outsourcing rekrutacyjny - jedna ze strategii outsourcingu biznesowego (BPO), wykorzystywana w procesie rekrutacji , w ramach której pracodawca przekazuje część lub całość procesów i procedur...

Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów – jeden ze sposobów badania przydatności kandydatów do pracy w czasie wstępnej selekcji tzw. odsiewu ( screening ) na podstawie dokumentów...