Reakcja na ryzyko - czynności, jakie mogą być wykonane w celu doprowadzenia sytuacji do poziomu, na którym stopień ekspozycji na ryzyko jest akceptowalny dla danej organizacji. 1 Wyróżnia się kilka...

Kategoria reakcji na ryzyko - wyróżnia się różne kategorie reakcji w zależności od tego, czy dane niepewne zdarzenie zostanie zidentyfikowane jako szansa, czy też jako zagrożenie. 1 W odniesieniu...

Kategoria reakcji na ryzyko - wyróżnia się różne kategorie reakcji w zależności od tego, czy dane niepewne zdarzenie zostanie zidentyfikowane jako szansa, czy też jako zagrożenie. 1 W odniesieniu...

Reakcja na ryzyko - czynności, jakie mogą być wykonane w celu doprowadzenia sytuacji do poziomu, na którym stopień ekspozycji na ryzyko jest akceptowalny dla danej organizacji. 1 Wyróżnia się kilka...

Reakcja na ryzyko - czynności, jakie mogą być wykonane w celu doprowadzenia sytuacji do poziomu, na którym stopień ekspozycji na ryzyko jest akceptowalny dla danej organizacji. 1 Wyróżnia się kilka...

Kategoria reakcji na ryzyko - wyróżnia się różne kategorie reakcji w zależności od tego, czy dane niepewne zdarzenie zostanie zidentyfikowane jako szansa, czy też jako zagrożenie. 1 W odniesieniu...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Unikanie - jedna z kategorii reakcji na ryzyko związane z zagrożeniem, gdy zagrożenie albo nie będzie nadal oddziaływało albo może więcej nie zaistnieć. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Unikanie - jedna z kategorii reakcji na ryzyko związane z zagrożeniem, gdy zagrożenie albo nie będzie nadal oddziaływało albo może więcej nie zaistnieć. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Wzmocnienie - reakcja na ryzyko w przypadku szansy, polegająca na podjęciu czynności, aby: 1 zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, wzmocnić wpływ zdarzenia, gdyby wystąpiło.

Wzmocnienie - reakcja na ryzyko w przypadku szansy, polegająca na podjęciu czynności, aby: 1 zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, wzmocnić wpływ zdarzenia, gdyby wystąpiło.

Wyeksploatowanie ( wykorzystanie ) - reakcja na ryzyko związane z szansą polegająca na skorzystaniu z pojawiającej się szansy i zapewnieniu, że ona zaistnieje, a jej potencjał zostanie...

Wyeksploatowanie ( wykorzystanie ) - reakcja na ryzyko związane z szansą polegająca na skorzystaniu z pojawiającej się szansy i zapewnieniu, że ona zaistnieje, a jej potencjał zostanie...

Plan rezerwowy ( plan awaryjny ) - reakcja na zagrożenie polegająca na przygotowanie planu rezerwowego dla działań , które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się...

Plan rezerwowy ( plan awaryjny ) - reakcja na zagrożenie polegająca na przygotowanie planu rezerwowego dla działań , które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się...

Odrzucenie - reakcja na ryzyko (szansę) polegająca na podjęciu świadomej i przemyślanej decyzji o jej niewykorzystaniu lub niewzmocnieniu, po rozpoznaniu, że bardziej ekonomiczne jest tak postąpić...

Plan rezerwowy ( plan awaryjny ) - reakcja na zagrożenie polegająca na przygotowanie planu rezerwowego dla działań , które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się...

Plan rezerwowy ( plan awaryjny ) - reakcja na zagrożenie polegająca na przygotowanie planu rezerwowego dla działań , które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się...

Przeniesienie - reakcja na zagrożenie , w ramach której strona trzecia przejmuje odpowiedzialność za część finansowych implikacji wynikających ze skutków zagrożenia (na przykład, przez...

Redukowanie - reakcja na ryzyko polegająca na podjęciu proaktywnych czynności w celu: 1 zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia przez prowadzenie pewnej formy sterowania...

Redukowanie - reakcja na ryzyko polegająca na podjęciu proaktywnych czynności w celu: 1 zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia przez prowadzenie pewnej formy sterowania...

Redukowanie - reakcja na ryzyko polegająca na podjęciu proaktywnych czynności w celu: 1 zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia przez prowadzenie pewnej formy sterowania...