Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

P&L

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników ) – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje o efektywności poszczególnych rodzajów...

Centrum zysków - część korporacji , która bezpośrednio powiększa jej zyski (ang. profit ). Każde centrum zysków w firmie jest traktowane jako oddzielny biznes, wobec tego zyski lub straty są...

Dochód - miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł. W praktyce różne podmioty w różny sposób określają swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup podmiotów obowiązują definicje dochodu...

Zysk – dodatni Wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest strata . Zysk bywa również określany jako nadwyżka wartości sprzedaży nad...

Dochód - miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł. W praktyce różne podmioty w różny sposób określają swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup podmiotów obowiązują definicje dochodu...

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny – jeden z wariantów sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników) to jeden z podstawowych i obligatoryjnych...

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy – jeden z wariantów sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników) to jeden z podstawowych i obligatoryjnych...

Zysk – dodatni Wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest strata . Zysk bywa również określany jako nadwyżka wartości sprzedaży nad...

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny – jeden z wariantów sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników) to jeden z podstawowych i obligatoryjnych...

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy – jeden z wariantów sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników) to jeden z podstawowych i obligatoryjnych...

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny – jeden z wariantów sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników) to jeden z podstawowych i obligatoryjnych...

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy – jeden z wariantów sporządzania rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat (dawniej rachunek wyników) to jeden z podstawowych i obligatoryjnych...

Centrum zysków - część korporacji , która bezpośrednio powiększa jej zyski (ang. profit ). Każde centrum zysków w firmie jest traktowane jako oddzielny biznes, wobec tego zyski lub straty są...