Psychologia pracy i organizacji - jeden z najbardziej rozbudowanych działów psychologii stosowanej. Zajmuje się badaniem zagadnień, związanych z pracą oraz działalnością zawodową człowieka.

EI

Inteligencja emocjonalna – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia...

Inteligencja emocjonalna – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia...

Inteligencja emocjonalna – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia...

EQ

Inteligencja emocjonalna – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia...

grupa celowa Grupa zadaniowa - grupa społeczna, celowo powołana do zrealizowania konkretnego zadania. Tego typu grupy mają charakter krótkotrwały. Istnieją do momentu zrealizowania zadania. Więzi...

Inteligencja emocjonalna – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia...

Kompetencje społeczne - udowodniona zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym).

Kompetencje społeczne - udowodniona zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym).

Socjalizacja - proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie...