Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku...

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku...

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku...

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku...

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku...

Centrum przychodów – ośrodek odpowiedzialności za przychody . W centrach przychodów menedżer jest odpowiedzialny za osiągnięcie planowanych przychodów i nie ma wpływu na kształtowanie cen oraz...

Kontrola przychodów – kontrola uzyskanych lub należnych wpływów wartości lub korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej przychodem jest łączna wartość...

Kontrola przychodów – kontrola uzyskanych lub należnych wpływów wartości lub korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej przychodem jest łączna wartość...

Obrót – wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaż y towarów czy usług dostarczonych przez dany podmiot gospodarczy. Pojęcie obrotu służy do wyrażenia wielkości handlowej danego...

Centrum przychodów – ośrodek odpowiedzialności za przychody . W centrach przychodów menedżer jest odpowiedzialny za osiągnięcie planowanych przychodów i nie ma wpływu na kształtowanie cen oraz...

Obrót – wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaż y towarów czy usług dostarczonych przez dany podmiot gospodarczy. Pojęcie obrotu służy do wyrażenia wielkości handlowej danego...