Przebieg Transformacji - jedna z trzech głównych koncepcji MSP . Definiując zbiór procesów zarządczych dostarcza mapę działań przez cały czas trwania programu, od jego rozpoczęcia do dostarczenia...

Przebieg Transformacji - jedna z trzech głównych koncepcji MSP . Definiując zbiór procesów zarządczych dostarcza mapę działań przez cały czas trwania programu, od jego rozpoczęcia do dostarczenia...

Przebieg Transformacji - jedna z trzech głównych koncepcji MSP . Definiując zbiór procesów zarządczych dostarcza mapę działań przez cały czas trwania programu, od jego rozpoczęcia do dostarczenia...

Definiowane programu – proces MSP, którego celem jest szczegółowe zdefiniowanie i zaplanowanie programu . Dzięki informacjom zgromadzonym w tym procesie kierownictwo programu ma podstawę dla...

Definiowane programu – proces MSP, którego celem jest szczegółowe zdefiniowanie i zaplanowanie programu . Dzięki informacjom zgromadzonym w tym procesie kierownictwo programu ma podstawę dla...

Definiowane programu – proces MSP, którego celem jest szczegółowe zdefiniowanie i zaplanowanie programu . Dzięki informacjom zgromadzonym w tym procesie kierownictwo programu ma podstawę dla...

Dostarczanie potencjału – proces MSP, który obejmuje koordynowaniem i zarządzaniem realizacją dossier projektów , zgodnie z Planem Programu . Produkty (wyniki) wytworzone przez projekty stwarzają...

Dostarczanie potencjału – proces MSP, który obejmuje koordynowaniem i zarządzaniem realizacją dossier projektów , zgodnie z Planem Programu . Produkty (wyniki) wytworzone przez projekty stwarzają...

Dostarczanie potencjału – proces MSP, który obejmuje koordynowaniem i zarządzaniem realizacją dossier projektów , zgodnie z Planem Programu . Produkty (wyniki) wytworzone przez projekty stwarzają...

Identyfikowanie programu – proces MSP, pierwszy w modelu procesowym MSP. Na ogół jest to proces trwający kilka tygodni a jego celem jest przekształcenie ogólnej koncepcji zmiany (zazwyczaj zawartej...

Identyfikowanie programu – proces MSP, pierwszy w modelu procesowym MSP. Na ogół jest to proces trwający kilka tygodni a jego celem jest przekształcenie ogólnej koncepcji zmiany (zazwyczaj zawartej...

Identyfikowanie programu – proces MSP, pierwszy w modelu procesowym MSP. Na ogół jest to proces trwający kilka tygodni a jego celem jest przekształcenie ogólnej koncepcji zmiany (zazwyczaj zawartej...

Zarządzanie transzami – proces MSP, którego celem jest: zaimplementowanie uzgodnionych strategii zarządzania tworzących ład programu , zapewnienie, że budowany potencjał jest spójny ze wymaganiami...

Zarządzanie transzami – proces MSP, którego celem jest: zaimplementowanie uzgodnionych strategii zarządzania tworzących ład programu , zapewnienie, że budowany potencjał jest spójny ze wymaganiami...

Realizowanie korzyści – proces MSP, którego celem jest zarządzanie korzyściami od wstępnej identyfikacji do pomyślnego zakończenia ich realizacji. Proces zapewnia monitorowanie postępów projektów...

Realizowanie korzyści – proces MSP, którego celem jest zarządzanie korzyściami od wstępnej identyfikacji do pomyślnego zakończenia ich realizacji. Proces zapewnia monitorowanie postępów projektów...

Realizowanie korzyści – proces MSP, którego celem jest zarządzanie korzyściami od wstępnej identyfikacji do pomyślnego zakończenia ich realizacji. Proces zapewnia monitorowanie postępów projektów...