Ekstremalne zarządzanie projektami – metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metod zwinnych . Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Stosowana jest...

Programowanie ekstremalne - to paradygmat i metodyka programowania mające na celu wydajne tworzenie małych i średnich "projektów wysokiego ryzyka", czyli takich, w których nie wiadomo do końca, co...

Ekstremalne zarządzanie projektami – metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metod zwinnych . Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Stosowana jest...

Programowanie ekstremalne - to paradygmat i metodyka programowania mające na celu wydajne tworzenie małych i średnich "projektów wysokiego ryzyka", czyli takich, w których nie wiadomo do końca, co...

XP

Programowanie ekstremalne - to paradygmat i metodyka programowania mające na celu wydajne tworzenie małych i średnich "projektów wysokiego ryzyka", czyli takich, w których nie wiadomo do końca, co...

XPM

Ekstremalne zarządzanie projektami – metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metod zwinnych . Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Stosowana jest...