Prognozowanie przychodów i kosztów ( prognozowanie sprzedaży ) – systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Stanowi on...

Prognozowanie przychodów i kosztów ( prognozowanie sprzedaży ) – systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Stanowi on...

Prognozowanie przychodów i kosztów ( prognozowanie sprzedaży ) – systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Stanowi on...