Produkt zarządczy - element zarządzania projektem oraz ustanowienia i utrzymania jakości (na przykład: Raport Okresowy , Raport Końcowy Etapu , itd.). Produkty zarządcze pozostają takie same...

Produkt zarządczy bazowy ( produkt zarządczy będący obiektem odniesienia ) - rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu , który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian .

Dokumentacja - zbiór produktów zarządczych (dokumentów) wykorzystanych w projekcie, zgromadzonych i przechowywanych w celu efektywnego zarządzania projektem oraz zapewnienia jakości . Metodyka...

Zapisy - produkty zarządcze podlegające częstym zmianom, które zawierają informacje dotyczące postępów projektu .

Raporty - produkty zarządcze przedstawiające zarejestrowany obraz stanu niektórych aspektów projektu .

Dokumentacja - zbiór produktów zarządczych (dokumentów) wykorzystanych w projekcie, zgromadzonych i przechowywanych w celu efektywnego zarządzania projektem oraz zapewnienia jakości . Metodyka...

Produkt zarządczy - element zarządzania projektem oraz ustanowienia i utrzymania jakości (na przykład: Raport Okresowy , Raport Końcowy Etapu , itd.). Produkty zarządcze pozostają takie same...

Produkt zarządczy bazowy ( produkt zarządczy będący obiektem odniesienia ) - rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu , który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian .

Raporty - produkty zarządcze przedstawiające zarejestrowany obraz stanu niektórych aspektów projektu .

Zapisy - produkty zarządcze podlegające częstym zmianom, które zawierają informacje dotyczące postępów projektu .

Produkt zarządczy - element zarządzania projektem oraz ustanowienia i utrzymania jakości (na przykład: Raport Okresowy , Raport Końcowy Etapu , itd.). Produkty zarządcze pozostają takie same...

Produkt zarządczy bazowy ( produkt zarządczy będący obiektem odniesienia ) - rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu , który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian .

Dokumentacja - zbiór produktów zarządczych (dokumentów) wykorzystanych w projekcie, zgromadzonych i przechowywanych w celu efektywnego zarządzania projektem oraz zapewnienia jakości . Metodyka...

Zapisy - produkty zarządcze podlegające częstym zmianom, które zawierają informacje dotyczące postępów projektu .

Raporty - produkty zarządcze przedstawiające zarejestrowany obraz stanu niektórych aspektów projektu .

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Uzasadnienie Biznesowe - opis przyczyn i uzasadnienie przedsięwzięcia organizacyjnego ( projektu ) oparte zwykle na oszacowanych kosztach projektu, związanych z nim ryzykiem oraz spodziewanych...

Raport z Punktu Kontrolnego - raport o postępach prac każdego członka zespołu oparty na informacjach zebranych w trakcie przeglądu w punkcie kontrolnym , który jest przekazywany przez zespół...

Raport z Punktu Kontrolnego - raport o postępach prac każdego członka zespołu oparty na informacjach zebranych w trakcie przeglądu w punkcie kontrolnym , który jest przekazywany przez zespół...

Strategia Zarządzania Komunikacją (ed.2005 Plan Komunikacji ) - opis środków oraz częstotliwości komunikacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami projektu . Element Dokumentacji...

Strategia Zarządzania Komunikacją (ed.2005 Plan Komunikacji ) - opis środków oraz częstotliwości komunikacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami projektu . Element Dokumentacji...

Strategia Zarządzania Komunikacją (ed.2005 Plan Komunikacji ) - opis środków oraz częstotliwości komunikacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami projektu . Element Dokumentacji...

Strategia Zarządzania Komunikacją (ed.2005 Plan Komunikacji ) - opis środków oraz częstotliwości komunikacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami projektu . Element Dokumentacji...

Zapis obiektu konfiguracji - zapisana informacja opisująca status, wersję oraz wariant każdego obiektu konfiguracji wraz z wszelkimi szczegółami dotyczącymi ważnych powiązań pomiędzy obiektami...

Zapis obiektu konfiguracji - zapisana informacja opisująca status, wersję oraz wariant każdego obiektu konfiguracji wraz z wszelkimi szczegółami dotyczącymi ważnych powiązań pomiędzy obiektami...

Strategia Zarządzania Konfiguracją (ed.2005 Plan Zarządzania Konfiguracją ) - opis, jak i kto będzie kontrolował i ochraniał produkty projektu .

Dziennik Projektu (ed.2005 Dziennik ) - nieformalne repozytorium wykorzystywane do zapisywania problemów i obaw , które mogą być obsłużone przez Kierownika Projektu w trybie nieformalnym. W...

Dziennik Projektu (ed.2005 Dziennik ) - nieformalne repozytorium wykorzystywane do zapisywania problemów i obaw , które mogą być obsłużone przez Kierownika Projektu w trybie nieformalnym. W...

Dokumentacja Inicjowania Projektu ( DIP , ed.2005 Dokument Inicjujący Projekt ) - zbiór dokumentów tworzących logiczną całość, który zestawia razem najistotniejsze informacje potrzebne do...