Rachunek kosztów cyklu życia produktu – jedna z nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów . Przyjmuje ona założenie, że w różnych fazach cyklu życia produktu generowane są inne przychody i Koszt y.

Rachunek kosztów cyklu życia produktu – jedna z nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów . Przyjmuje ona założenie, że w różnych fazach cyklu życia produktu generowane są inne przychody i Koszt y.

Usługa - działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby klienta , realizowane z jego udziałem. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza...