Proces - ustrukturyzowany zbiór działań zaprojektowany w celu osiągnięcia konkretnego celu. Proces pobiera jeden lub większą liczbę określonych elementów wejściowych i przekształca je w określone...

Proces - ustrukturyzowany zbiór działań zaprojektowany w celu osiągnięcia konkretnego celu. Proces pobiera jeden lub większą liczbę określonych elementów wejściowych i przekształca je w określone...

Proces - ustrukturyzowany zbiór działań zaprojektowany w celu osiągnięcia konkretnego celu. Proces pobiera jeden lub większą liczbę określonych elementów wejściowych i przekształca je w określone...

Zamykanie projektu ( ZP ) - proces, w który w sposób uporządkowany i kontrolowany następuje zamknięcie projektu. Wszystkie doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia projektu są rejestrowane...

Sterowanie etapem ( SE ) - proces, w którym realizowane jest bieżące zarządzanie projektem przez Kierownika Projektu...

Zarządzanie strategiczne projektem ( ZS ) - Proces ten realizuje funkcje, za które odpowiedzialny jest Komitet Sterujący. Kierownik Projektu informuje Komitet Sterujący w raportach okresowych o...

Inicjowanie projektu ( IP ) - proces, który umożliwia Komitetowi Sterującemu przez Zarządzanie strategiczne projektem zadecydowanie o tym, czy projekt jest wystarczająco zbieżny z celami...

Inicjowanie projektu ( IP ) - proces, który umożliwia Komitetowi Sterującemu przez Zarządzanie strategiczne projektem zadecydowanie o tym, czy projekt jest wystarczająco zbieżny z celami...

Zarządzanie wytwarzaniem produktów (WP) - proces, w którym wytwarza się produkty specjalistyczne projektu, dla których został on uruchomiony i w tym procesie użytkowana jest zdecydowana większość...

Zarządzanie zakresem etapu ( ZE ) - proces, w którym weryfikowane jest, czy etap dostarczył wszystkie wymagane produkty i czy pierwotne parametry biznesowe nie uległy zmianie. Planowany jest też w...

Przygotowanie projektu ( PP , Przygotowanie założeń projektu , Uruchamianie projektu ) - pierwszy, krótki proces poprzedzający projekt, w ramach którego sprawdza się warunki wstępne oraz zbiera...

Przygotowanie projektu ( PP , Przygotowanie założeń projektu , Uruchamianie projektu ) - pierwszy, krótki proces poprzedzający projekt, w ramach którego sprawdza się warunki wstępne oraz zbiera...

Sterowanie etapem ( SE ) - proces, w którym realizowane jest bieżące zarządzanie projektem przez Kierownika Projektu...

Zaangażowanie interesariuszy - to proces polegający na zidentyfikowaniu osób/grup zainteresowanych rezultatem projektu lub wywierających na niego znaczący wpływ, oraz efektywnym komunikowaniu się z...

Zamykanie projektu ( ZP ) - proces, w który w sposób uporządkowany i kontrolowany następuje zamknięcie projektu. Wszystkie doświadczenia zdobyte w trakcie prowadzenia projektu są rejestrowane...

Zarządzanie strategiczne projektem ( ZS ) - Proces ten realizuje funkcje, za które odpowiedzialny jest Komitet Sterujący. Kierownik Projektu informuje Komitet Sterujący w raportach okresowych o...

Zarządzanie wytwarzaniem produktów (WP) - proces, w którym wytwarza się produkty specjalistyczne projektu, dla których został on uruchomiony i w tym procesie użytkowana jest zdecydowana większość...

Zarządzanie zakresem etapu ( ZE ) - proces, w którym weryfikowane jest, czy etap dostarczył wszystkie wymagane produkty i czy pierwotne parametry biznesowe nie uległy zmianie. Planowany jest też w...