Praca zespołowa – praca wykonywana wspólnie przez Zespół , pozwala na efektywne wykonywanie zadań dzięki ich odpowiedniemu podziałowi między członków zespołu. Jednostka odgrywa role tym lepiej i...

Zespół – grupa osób, które mają wspólny cel, oddziałują na siebie nawzajem i świadomie postrzegają się jako grupę. Zespół odgrywa szczególną rolę w realizowaniu złożonych, skomplikowanych...

Praca zespołowa – praca wykonywana wspólnie przez Zespół , pozwala na efektywne wykonywanie zadań dzięki ich odpowiedniemu podziałowi między członków zespołu. Jednostka odgrywa role tym lepiej i...

Praca zespołowa – praca wykonywana wspólnie przez Zespół , pozwala na efektywne wykonywanie zadań dzięki ich odpowiedniemu podziałowi między członków zespołu. Jednostka odgrywa role tym lepiej i...

Zespół – grupa osób, które mają wspólny cel, oddziałują na siebie nawzajem i świadomie postrzegają się jako grupę. Zespół odgrywa szczególną rolę w realizowaniu złożonych, skomplikowanych...

Eksperyment Ascha ( Badanie Salomona Ascha ) – seria eksperymentów psychologicznych dotyczących konformizmu. Przeprowadził je Solomon Asch w 1955...

Eksperyment Ascha ( Badanie Salomona Ascha ) – seria eksperymentów psychologicznych dotyczących konformizmu. Przeprowadził je Solomon Asch w 1955...

Eksperyment Ascha ( Badanie Salomona Ascha ) – seria eksperymentów psychologicznych dotyczących konformizmu. Przeprowadził je Solomon Asch w 1955...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Komunikacja w zespole międzykulturowym – proces komunikacji w zespole składającym się z pracowników pochodzących z różnych kultur i środowisk. W związku z tym każdy z pracowników może posiadać...

Style komunikacji członków zespołu – zespół cech osoby, wynikających z jej specyficznego charakteru, osobowości i potrzeb, a mający wpływ na skuteczność działania zespołu projektowego...

Społeczność praktyków – forma rozszerzonej pracy grupowej czy też współpracy w przedsiębiorstwie. Ideą społeczności praktyków jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy ludźmi realizującymi takie same...

Perfekcjonista ( finalizator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Osoba dokładna, punktualna, niezawodna, ale również strachliwa, która bardzo dużo od siebie wymaga. Jest to rola, którą...

Perfekcjonista ( finalizator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Osoba dokładna, punktualna, niezawodna, ale również strachliwa, która bardzo dużo od siebie wymaga. Jest to rola, którą...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Koordynator - jeden z typów zachowań w teorii ról. Koordynator to osoba pewna siebie, komunikatywna, potrafiąca podejmować decyzje i słuchać innych. Zwykle koordynator czuwa nad procesem pracy...

Eksperyment Ascha ( Badanie Salomona Ascha ) – seria eksperymentów psychologicznych dotyczących konformizmu. Przeprowadził je Solomon Asch w 1955...

Kreator ( filar ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Kreator jest zwykle osobą introwertyczną, kreatywną i pełną fantazji. Lubi szukać alternatywnych rozwiązań problemów i proponować nowe...

Perfekcjonista ( finalizator ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Osoba dokładna, punktualna, niezawodna, ale również strachliwa, która bardzo dużo od siebie wymaga. Jest to rola, którą...

Group-Team-Ware ( Groupware ) – metoda wspomagania rozwoju wiedzy w organizacji. Jej istota sprowadza się do komputerowego wspomagania pracy zespołowej i komunikacji (ang. collaborative software ).

Group-Team-Ware ( Groupware ) – metoda wspomagania rozwoju wiedzy w organizacji. Jej istota sprowadza się do komputerowego wspomagania pracy zespołowej i komunikacji (ang. collaborative software ).

Grupa robocza – grupa powiązana z organizacją lub przedsiębiorstwem, która może istnieć zarówno w obrębie formalnych struktur organizacji, jak również poza nimi. Cele grupy roboczej nie zawsze...

Grupa robocza – grupa powiązana z organizacją lub przedsiębiorstwem, która może istnieć zarówno w obrębie formalnych struktur organizacji, jak również poza nimi. Cele grupy roboczej nie zawsze...

Realizator ( praktyk , implementer ) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Realizator to osoba konserwatywna, zdyscyplinowana i niezawodna. Potrafi pracować efektywnie i systematycznie. Sprawdza...