Diety i ryczałty – należności za czas podróży służbowej, które Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi . Zaliczamy do nich: koszty podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo...

Flota samochodowa ( tabor samochodowy ) – zespół wszelkich środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa , które mogą służyć różnym celom np. tabor autobusowy, tabor maszyn...

Diety i ryczałty – należności za czas podróży służbowej, które Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi . Zaliczamy do nich: koszty podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo...

Diety i ryczałty – należności za czas podróży służbowej, które Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi . Zaliczamy do nich: koszty podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo...

Fleet manager - osoba zajmująca się zarządzanie m flotami samochodów 1...

Outsourcing floty samochodowej – długoterminowy wynajem taboru samochodowego , wraz z powierzeniem wszelkich kwestii zarządzania i kontroli nad nią zewnętrznej...

Flota samochodowa ( tabor samochodowy ) – zespół wszelkich środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa , które mogą służyć różnym celom np. tabor autobusowy, tabor maszyn...

Outsourcing floty samochodowej – długoterminowy wynajem taboru samochodowego , wraz z powierzeniem wszelkich kwestii zarządzania i kontroli nad nią zewnętrznej...

Rozliczanie taksówek – sieci taksówek proponują różne możliwości opłacania wykonywanych przez nie usług . Służbowe przejazdy taksówkami można rozliczać w formie gotówkowej, bądź...

Flota samochodowa ( tabor samochodowy ) – zespół wszelkich środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa , które mogą służyć różnym celom np. tabor autobusowy, tabor maszyn...

Diety i ryczałty – należności za czas podróży służbowej, które Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi . Zaliczamy do nich: koszty podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo...

Diety i ryczałty – należności za czas podróży służbowej, które Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi . Zaliczamy do nich: koszty podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo...

Wykorzystanie samochodów prywatnych – wykorzystanie samochodów prywatnych w celach służbowych powinno być odpowiednio udokumentowane . Pracodawca ma różne możliwości rozliczania tego typu wydatków...