Plan Etapu - szczegółowy plan , wykorzystywany jako podstawa dla sterowania projektem w trakcie każdego etapu zarządczego .

Plan Nadzwyczajny (nieformalnie Plan Wyjątkowy ) - plan przygotowywany dla odpowiedniego poziomu kierownictwa wskazujący czynności, które należy podjąć w przypadku odchyleń od przyjętych tolerancji...

Plan Projektu - plan wysokiego poziomu, zawierający stwierdzenie, kiedy i w jaki sposób osiągnięte zostaną założone cele (odnośnie czasu, kosztów, jakości , zakresu , ryzyka i korzyści ), poprzez...

Plan Zespołu - opcjonalny plan , wykorzystywany jako podstawa do zarządzania zespołem podczas wykonywania Grupy Zadań . To, czy Plany Zespołu będą potrzebne w projekcie , a jeśli tak, to w jakiej...

Plan Etapu - szczegółowy plan , wykorzystywany jako podstawa dla sterowania projektem w trakcie każdego etapu zarządczego .

Plan Nadzwyczajny (nieformalnie Plan Wyjątkowy ) - plan przygotowywany dla odpowiedniego poziomu kierownictwa wskazujący czynności, które należy podjąć w przypadku odchyleń od przyjętych tolerancji...

Plan Nadzwyczajny (nieformalnie Plan Wyjątkowy ) - plan przygotowywany dla odpowiedniego poziomu kierownictwa wskazujący czynności, które należy podjąć w przypadku odchyleń od przyjętych tolerancji...

Plan Projektu - plan wysokiego poziomu, zawierający stwierdzenie, kiedy i w jaki sposób osiągnięte zostaną założone cele (odnośnie czasu, kosztów, jakości , zakresu , ryzyka i korzyści ), poprzez...

Plan Zespołu - opcjonalny plan , wykorzystywany jako podstawa do zarządzania zespołem podczas wykonywania Grupy Zadań . To, czy Plany Zespołu będą potrzebne w projekcie , a jeśli tak, to w jakiej...

Plan Etapu - szczegółowy plan , wykorzystywany jako podstawa dla sterowania projektem w trakcie każdego etapu zarządczego .

Plan Nadzwyczajny (nieformalnie Plan Wyjątkowy ) - plan przygotowywany dla odpowiedniego poziomu kierownictwa wskazujący czynności, które należy podjąć w przypadku odchyleń od przyjętych tolerancji...

Plan Projektu - plan wysokiego poziomu, zawierający stwierdzenie, kiedy i w jaki sposób osiągnięte zostaną założone cele (odnośnie czasu, kosztów, jakości , zakresu , ryzyka i korzyści ), poprzez...

Plan Zespołu - opcjonalny plan , wykorzystywany jako podstawa do zarządzania zespołem podczas wykonywania Grupy Zadań . To, czy Plany Zespołu będą potrzebne w projekcie , a jeśli tak, to w jakiej...

Punkt kontrolny - przegląd postępu prac na szczeblu zespołu, odbywający się w określonych terminach. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Punkt kontrolny - przegląd postępu prac na szczeblu zespołu, odbywający się w określonych terminach. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Docelowe wskaźniki wykonania ( wymagania efektywnościowe ) - cele planu określone w kategoriach czasu, kosztów, jakości , zakresu i ryzyka . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Harmonogram - graficzna ilustracja planu (na przykład w formie wykresu Gantta lub wykresy paskowego ), opisująca zwykle kolejność zadań wraz z przydziałem zasobów, które łącznie zapewnią realizację...

Kamień milowy - ważne zdarzenie w harmonogramie , takie jak ukończenie kluczowych Grup Zadań , etapu technicznego czy etapu zarządczego . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Kamień milowy - ważne zdarzenie w harmonogramie , takie jak ukończenie kluczowych Grup Zadań , etapu technicznego czy etapu zarządczego . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Docelowe wskaźniki wykonania ( wymagania efektywnościowe ) - cele planu określone w kategoriach czasu, kosztów, jakości , zakresu i ryzyka . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Docelowe wskaźniki wykonania ( wymagania efektywnościowe ) - cele planu określone w kategoriach czasu, kosztów, jakości , zakresu i ryzyka . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Zależność w planie - występujący w planie związek pomiędzy produktami lub działaniami . Na przykład nie można zacząć wytwarzać produktu C, dopóki produkty A i B nie zostaną ukończone. 1 Wyróżnia...

Zależność w planie - występujący w planie związek pomiędzy produktami lub działaniami . Na przykład nie można zacząć wytwarzać produktu C, dopóki produkty A i B nie zostaną ukończone. 1 Wyróżnia...

Warunki wstępne planu - wszelkie podstawowe warunki, które muszą być spełnione i utrzymane, aby plan zakończył się sukcesem. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009...

Warunki wstępne planu - wszelkie podstawowe warunki, które muszą być spełnione i utrzymane, aby plan zakończył się sukcesem. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009...