Plan - szczegółowa propozycja wykonania lub osiągnięcia czegoś wykazująca dokładnie co zostanie dostarczone, kiedy, jak, przez kogo i za ile. Celem planu jest usprawnienie komunikacji i kontroli. 1...

Planowanie oparte na produktach - technika tworzenia wszechstronnego planu wychodząca od określenia produktów , które mają być wytworzone i dostarczone. Technika ta uwzględnia warunki wstępne planu...

Planowanie oparte na produktach - technika tworzenia wszechstronnego planu wychodząca od określenia produktów , które mają być wytworzone i dostarczone. Technika ta uwzględnia warunki wstępne planu...

Planowanie oparte na produktach - technika tworzenia wszechstronnego planu wychodząca od określenia produktów , które mają być wytworzone i dostarczone. Technika ta uwzględnia warunki wstępne planu...

Diagram następstwa produktów - diagram pokazujący kolejność wytwarzania oraz wzajemne zależności pomiędzy produktami wymienionymi w diagramie struktury produktów . Diagram powinien uwzględniać...

Diagram struktury produktów - hierarchia wszystkich produktów , które mają być wytworzone w ramach planu . Celem tworzenia diagramu jest zrozumienie składu i funkcji wszystkich produktów, które...

Produkt zarządczy - element zarządzania projektem oraz ustanowienia i utrzymania jakości (na przykład: Raport Okresowy , Raport Końcowy Etapu , itd.). Produkty zarządcze pozostają takie same...

Produkt zarządczy - element zarządzania projektem oraz ustanowienia i utrzymania jakości (na przykład: Raport Okresowy , Raport Końcowy Etapu , itd.). Produkty zarządcze pozostają takie same...

Opis Produktu - opis przeznaczenia, składu, pochodzenia i kryteriów jakości produktu. Powstaje w czasie planowania , możliwie jak najszybciej po stwierdzeniu zapotrzebowania na ten produkt .

Opis Produktu Końcowego Projektu - specjalny rodzaj Opisu Produktu , który jest wykorzystywany dla uzyskania zgody użytkownika na zakres i wymagania projektu , oraz w celu określenia oczekiwań...

Opis Produktu Końcowego Projektu - specjalny rodzaj Opisu Produktu , który jest wykorzystywany dla uzyskania zgody użytkownika na zakres i wymagania projektu , oraz w celu określenia oczekiwań...

Produkt - element wejściowy lub wyjściowy, w formie materialnej lub niematerialnej, który można wcześniej opisać, wytworzyć i sprawdzić. 1 PRINCE2 wyróżnia dwa rodzaje produktów: produkty zarządcze...

Diagram struktury produktów - hierarchia wszystkich produktów , które mają być wytworzone w ramach planu . Celem tworzenia diagramu jest zrozumienie składu i funkcji wszystkich produktów, które...

Diagram struktury produktów - hierarchia wszystkich produktów , które mają być wytworzone w ramach planu . Celem tworzenia diagramu jest zrozumienie składu i funkcji wszystkich produktów, które...

Opis Produktu - opis przeznaczenia, składu, pochodzenia i kryteriów jakości produktu. Powstaje w czasie planowania , możliwie jak najszybciej po stwierdzeniu zapotrzebowania na ten produkt .

Opis Produktu - opis przeznaczenia, składu, pochodzenia i kryteriów jakości produktu. Powstaje w czasie planowania , możliwie jak najszybciej po stwierdzeniu zapotrzebowania na ten produkt .

Diagram następstwa produktów - diagram pokazujący kolejność wytwarzania oraz wzajemne zależności pomiędzy produktami wymienionymi w diagramie struktury produktów . Diagram powinien uwzględniać...

Diagram następstwa produktów - diagram pokazujący kolejność wytwarzania oraz wzajemne zależności pomiędzy produktami wymienionymi w diagramie struktury produktów . Diagram powinien uwzględniać...

Produkt - element wejściowy lub wyjściowy, w formie materialnej lub niematerialnej, który można wcześniej opisać, wytworzyć i sprawdzić. 1 PRINCE2 wyróżnia dwa rodzaje produktów: produkty zarządcze...

Produkt projektu - to, co projekt musi dostarczyć w celu uzyskania akceptacji . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...