Planowanie i wsparcie przekazania - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za zaplanowanie wszystkich procesów Przekazania Usług i koordynację zasobów , których...

Planowanie i wsparcie przekazania - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za zaplanowanie wszystkich procesów Przekazania Usług i koordynację zasobów , których...

Planowanie i wsparcie przekazania - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za zaplanowanie wszystkich procesów Przekazania Usług i koordynację zasobów , których...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Gwarancja - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) zapewnienie, że produkt lub usługa spełni uzgodnione wymagania. Może być określona jako formalne porozumienie, takie jak umowa...

Kryteria odbioru usług - zestaw kryteriów stosowany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) do sprawdzenia czy usługi informatyczne spełniają wymagania funkcjonalne i...

Kryteria odbioru usług - zestaw kryteriów stosowany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) do sprawdzenia czy usługi informatyczne spełniają wymagania funkcjonalne i...

Kwalifikacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zapewniająca, iż infrastruktura IT jest odpowiednia i poprawnie skonfigurowana do wspierania aplikacji lub...

Model świadczenia usługi - model w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) pokazujący, jak zasoby dostawcy usługi oddziałują z zasobami odbiorcy w tworzeniu wartości. Model...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Pakiet projektu usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług dokument lub dokumenty definiujące wszystkie aspekty usługi informatycznej oraz jej wymagania podczas każdej fazy jej cyklu życia . Pakiet...

Kwalifikacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zapewniająca, iż infrastruktura IT jest odpowiednia i poprawnie skonfigurowana do wspierania aplikacji lub...

Kwalifikacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zapewniająca, iż infrastruktura IT jest odpowiednia i poprawnie skonfigurowana do wspierania aplikacji lub...

SAC

Kryteria odbioru usług - zestaw kryteriów stosowany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) do sprawdzenia czy usługi informatyczne spełniają wymagania funkcjonalne i...

Kryteria odbioru usług - zestaw kryteriów stosowany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) do sprawdzenia czy usługi informatyczne spełniają wymagania funkcjonalne i...

SDP

Pakiet projektu usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług dokument lub dokumenty definiujące wszystkie aspekty usługi informatycznej oraz jej wymagania podczas każdej fazy jej cyklu życia . Pakiet...

Pakiet projektu usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług dokument lub dokumenty definiujące wszystkie aspekty usługi informatycznej oraz jej wymagania podczas każdej fazy jej cyklu życia . Pakiet...

Kryteria odbioru usług - zestaw kryteriów stosowany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) do sprawdzenia czy usługi informatyczne spełniają wymagania funkcjonalne i...

Kryteria odbioru usług - zestaw kryteriów stosowany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) do sprawdzenia czy usługi informatyczne spełniają wymagania funkcjonalne i...

Pakiet projektu usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług dokument lub dokumenty definiujące wszystkie aspekty usługi informatycznej oraz jej wymagania podczas każdej fazy jej cyklu życia . Pakiet...