PRINCE2 - metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Nazwa jest skrótem słów PRojects...

Projekt - organizacja utworzona na pewien czas w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego . Organizacja ta powinna być elastyczna i...

Projekt zgodny z PRINCE2 - projekt , który stosuje wszystkie pryncypia (zasady) PRINCE2 . 1 Cechy projektu zarządzanego wg PRINCE2: określony i skończony cykl życia , zdefiniowane i mierzalne...

PRINCE2 - metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Nazwa jest skrótem słów PRojects...

PRINCE2 - metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Nazwa jest skrótem słów PRojects...

PRINCE2 - metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Nazwa jest skrótem słów PRojects...

Projekt - organizacja utworzona na pewien czas w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego . Organizacja ta powinna być elastyczna i...

Projekt zgodny z PRINCE2 - projekt , który stosuje wszystkie pryncypia (zasady) PRINCE2 . 1 Cechy projektu zarządzanego wg PRINCE2: określony i skończony cykl życia , zdefiniowane i mierzalne...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptacja - formalne działanie potwierdzające, iż projekt spełnił uzgodnione Kryteria Akceptacji , a w ten sposób spełnił też wymagania jego interesariuszy . Różni interesariusze projektu mogą...

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta , tj. lista cech określonych w kategoriach...

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta , tj. lista cech określonych w kategoriach...

Metody zwinne - metody (w większości) tworzenia oprogramowania, które stosują formułę realizacji projektu wykorzystującą stałe i krótkie iteracje o określonym czasie trwania, w trakcie których...

Metody zwinne - metody (w większości) tworzenia oprogramowania, które stosują formułę realizacji projektu wykorzystującą stałe i krótkie iteracje o określonym czasie trwania, w trakcie których...

Akceptacja - formalne działanie potwierdzające, iż projekt spełnił uzgodnione Kryteria Akceptacji , a w ten sposób spełnił też wymagania jego interesariuszy . Różni interesariusze projektu mogą...

Akceptacja użytkownika - określony rodzaj akceptacji przez osobę lub grupę, która będzie korzystać z produktu po przekazaniu go do środowiska operacyjnego.

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Apetyt na ryzyko ( skłonność do akceptacji ryzyka ) - indywidualne nastawienie danej organizacji dopodejmowania ryzyka , które z kolei wyznacza poziom ryzyka, jaki ta organizacja uważa za możliwy...

Zatwierdzenie - formalne potwierdzenie, że produkt jest ukończony i spełnia wymagania określone w jego opisie (z uwzględnieniem ewentualnych ustępstw ). 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Zatwierdzenie - formalne potwierdzenie, że produkt jest ukończony i spełnia wymagania określone w jego opisie (z uwzględnieniem ewentualnych ustępstw ). 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Zatwierdzający - osoba lub grupa osób (np. Komitet Sterujący ) wskazana jako posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do zatwierdzenia określonego produktu ( zarządczego lub specjalistycznego ) jako...

Zatwierdzający - osoba lub grupa osób (np. Komitet Sterujący ) wskazana jako posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do zatwierdzenia określonego produktu ( zarządczego lub specjalistycznego ) jako...

Założenie - stwierdzenie przyjmowane za prawdziwe dla celów planowania , które może się jednak później zmienić. Założenie przyjmuje się, gdy jeszcze nie są znane wszystkie okoliczności lub niektóre...

Nadzór - ogół systematycznych czynności koniecznych dla stworzenia zaufania, iż nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być: system, proces , organizacja, program , projekt ...