Outsourcing usług logistycznych ( logistyka kontraktowa, usługa logistyczna ) - zlecanie czynności związanych z logistyką , do realizacji przez podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa i podejmowanie...

Outsourcing usług logistycznych ( logistyka kontraktowa, usługa logistyczna ) - zlecanie czynności związanych z logistyką , do realizacji przez podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa i podejmowanie...

Third party logistics, Logistyka firm trzecich 3 PL - metoda działania, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej (patrz: Outsourcing usług logistycznych ). 3PL...

Fourth party logistics, Integrator procesów logistycznych, Logistics Integrator, Wiodący operator logistyczny, Lead logistics provider, LLP 4 PL ( ang. Fourth party logistics, Integrator Procesów...

5 PL - podmioty logistyki 5 PL (Fifth-Party Logistics) są usługodawcami zintegrowanych usług logistycznych tzn. zarządzają łańcuchem dostaw na poziomie strategicznym i koncentrują się na...

5 PL - podmioty logistyki 5 PL (Fifth-Party Logistics) są usługodawcami zintegrowanych usług logistycznych tzn. zarządzają łańcuchem dostaw na poziomie strategicznym i koncentrują się na...

Spedytor, LSP, Logistics service provider Operator logistyczny - firma oferująca obsługę klienta w zakresie przewozu , jego organizacji oraz czynności związanych ze składowaniem. Celem działalności...