BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2 , MSP , M o R i P3O . Cel ten realizowany...

BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2 , MSP , M o R i P3O . Cel ten realizowany...

BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2 , MSP , M o R i P3O . Cel ten realizowany...

Consortium for Service Innovation ( CSI ) – instytucja non-profit, koalicja organizacji skupiających się na innowacji w branży...

CSI

Consortium for Service Innovation ( CSI ) – instytucja non-profit, koalicja organizacji skupiających się na innowacji w branży...

HDI

HDI – stowarzyszenie profesjonalistów i organ certyfikacyjny sektora związanego ze wsparciem usług informatycznych. HDI tworzy platformę komunikacji dla społeczności specjalistów, ekspertów...

HDI-Poland – organizacja będąca polskim partnerem stowarzyszenia HDI . Obecnie formalnym partnerem HDI w Polsce jest firma CTPartners S.A., posiadająca tytuł HDI Gold Partner. Działania HDI-Poland...

IACCM - organizacja profesjonalistów, której misją jest działanie na rzecz międzynarodowych standardów i praktyk zarządzania relacjami handlowymi. Jest organizacją non-profit, która rozwija i...

IVI - konsorcjum doradczych i wiodących w branży firm, organizacji not-profit i uczelni, które opracowuje i testuje nowe sposoby ściślejszego dostosowania inwestycji w IT z ich wynikami. Do...

ISSA – założona w 1982 r. międzynarodowa organizacja z siedzibą w Oak Creek, Wisconsin, która promuje zagadnienia bezpiecznego zarządzania zasobami informacyjnymi w firmach i instytucjach. ISSA ma...

ISACA - międzynarodowe stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audyt u, kontroli , bezpieczeństwa oraz innymi aspektami zarządzania systemami informatycznymi .

ISSA – założona w 1982 r. międzynarodowa organizacja z siedzibą w Oak Creek, Wisconsin, która promuje zagadnienia bezpiecznego zarządzania zasobami informacyjnymi w firmach i instytucjach. ISSA ma...

ISTQB - organizacja certyfikacyjna w dziedzinie testowania jakości oprogramowania, która funkcjonuje na całym świecie. Została założona w Edynburgu w listopadzie 2002 roku i jest prawnie...

itSMF - międzynarodowa, niezależna organizacja koncentrująca się na tematyce zarządzania usługami IT ( ITSM ). Prowadzi działalność non profit, będąc własnością członków, którzy również nią...

IT-SMPa - założone w 2008 stowarzyszenie zrzesza profesjonalistów, którzy dążą do nawiązywania kontaktów i utrzymywania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji i zasobów oraz wzajemnego...

IT-SMPa - założone w 2008 stowarzyszenie zrzesza profesjonalistów, którzy dążą do nawiązywania kontaktów i utrzymywania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji i zasobów oraz wzajemnego...

itSMF - międzynarodowa, niezależna organizacja koncentrująca się na tematyce zarządzania usługami IT ( ITSM ). Prowadzi działalność non profit, będąc własnością członków, którzy również nią...

itSMF Polska - stowarzyszenie, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT (ang. IT Service Management ) oraz dostarczanie swoim członkom możliwości...