ACCA - międzynarodowa organizacja zrzeszająca i egzaminująca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Aby zostać członkiem stowarzyszonym (ang. affiliate ) należy zdać lub być zwolnionym z...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ( SKwP ) – polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami...

ACCA - międzynarodowa organizacja zrzeszająca i egzaminująca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Aby zostać członkiem stowarzyszonym (ang. affiliate ) należy zdać lub być zwolnionym z...

CIMA ( Instytut Rachunkowości Zarządczej ) - wiodąca i największa profesjonalna organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej, która powstał w 1919 roku w Londynie.

CIMA ( Instytut Rachunkowości Zarządczej ) - wiodąca i największa profesjonalna organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej, która powstał w 1919 roku w Londynie.

FRR

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce ( FRR ) - fundacja działająca od 1991 roku na rzecz krzewienia wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz integracji środowisk rachunkowych w Polsce.

Fundacja MSSF ( Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ) - organizacja pozarządowa, której celem jest przede wszystkim opracowywanie, zgodnie z interesem publicznym...

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce ( FRR ) - fundacja działająca od 1991 roku na rzecz krzewienia wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów oraz integracji środowisk rachunkowych w Polsce.

IAASB ( Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych ) - niezależny organ działający pod auspicjami IFAC . Bibliografia International Auditing and Assurance Standards...

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) – niezależny organ (ciało) Fundacji MSSF wyznaczające standardy...

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) – niezależny organ (ciało) Fundacji MSSF wyznaczające standardy...

IFAC – globalna organizacja...

Fundacja MSSF ( Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ) - organizacja pozarządowa, której celem jest przede wszystkim opracowywanie, zgodnie z interesem publicznym...

CIMA ( Instytut Rachunkowości Zarządczej ) - wiodąca i największa profesjonalna organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej, która powstał w 1919 roku w Londynie.