ISACA - międzynarodowe stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audyt u, kontroli , bezpieczeństwa oraz innymi aspektami zarządzania systemami informatycznymi .