Opcja odtwarzania - strategia w fazie ITIL Projektowanie Usług reagowania na przerwy w działaniu usługi . Powszechnie stosowane strategie to: obejście ręczne , umowy wzajemne , stopniowe...

Opcja odtwarzania - strategia w fazie ITIL Projektowanie Usług reagowania na przerwy w działaniu usługi . Powszechnie stosowane strategie to: obejście ręczne , umowy wzajemne , stopniowe...

Opcja odtwarzania - strategia w fazie ITIL Projektowanie Usług reagowania na przerwy w działaniu usługi . Powszechnie stosowane strategie to: obejście ręczne , umowy wzajemne , stopniowe...

Odtworzenie przyspieszone - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania , znana również jako ciepła gotowość. Przyśpieszone odtworzenie korzysta...

Szybkie odtworzenie - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, znana także jako gorąca gotowość. Szybkie odtworzenie normalnie korzysta z...

Szybkie odtworzenie - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, znana także jako gorąca gotowość. Szybkie odtworzenie normalnie korzysta z...

Szybkie odtworzenie - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, znana także jako gorąca gotowość. Szybkie odtworzenie normalnie korzysta z...

Odtworzenie stopniowe - określona w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, określana również jako zimna gotowość. Stopniowe odtworzenie używa zazwyczaj...

Odtworzenie stopniowe - określona w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, określana również jako zimna gotowość. Stopniowe odtworzenie używa zazwyczaj...

Odtworzenie natychmiastowe - określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania , znana również jako gorąca gotowość . Polega na odtworzeniu usługi...

Odtworzenie natychmiastowe - określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania , znana również jako gorąca gotowość . Polega na odtworzeniu usługi...

Odtworzenie przyspieszone - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania , znana również jako ciepła gotowość. Przyśpieszone odtworzenie korzysta...

Odtworzenie przyspieszone - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania , znana również jako ciepła gotowość. Przyśpieszone odtworzenie korzysta...

Obejście ręczne - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) obejście wymagające ręcznego działania. Jest to również określenie opcji odtwarzania , w...

Obejście ręczne - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) obejście wymagające ręcznego działania. Jest to również określenie opcji odtwarzania , w...

Obejście ręczne - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) obejście wymagające ręcznego działania. Jest to również określenie opcji odtwarzania , w...

Odtworzenie natychmiastowe - określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania , znana również jako gorąca gotowość . Polega na odtworzeniu usługi...

Odtworzenie przyspieszone - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania , znana również jako ciepła gotowość. Przyśpieszone odtworzenie korzysta...

Odtworzenie stopniowe - określona w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, określana również jako zimna gotowość. Stopniowe odtworzenie używa zazwyczaj...

Umowa wzajemna - określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odzyskiwania (odtwarzania). Umowa pomiędzy dwiema organizacjami o tym, by w nagłych wypadkach...