Informacja niejawna – termin prawniczy, który w prawie Rzeczypospolitej Polskiej został zdefiniowany w Ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku 1 . Oznacza informację , która...

Informacja niejawna – termin prawniczy, który w prawie Rzeczypospolitej Polskiej został zdefiniowany w Ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku 1 . Oznacza informację , która...

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ( KSOIN ) - apolityczne, dobrowolne, samorządne zrzeszenie pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych...

Poświadczenie bezpieczeństwa - dokument tworzony w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych 1 umożliwiający danej osobie dostęp do informacji niejawnej , czyli objętej określoną klauzulą...