Rentowność ( wynik finansowy , dokonania przedsiębiorstwa , efektywność przedsiębiorstwa , zyskowność ) – miara efektywności gospodarowania, odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność...

Rentowność ( wynik finansowy , dokonania przedsiębiorstwa , efektywność przedsiębiorstwa , zyskowność ) – miara efektywności gospodarowania, odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność...

Rentowność ( wynik finansowy , dokonania przedsiębiorstwa , efektywność przedsiębiorstwa , zyskowność ) – miara efektywności gospodarowania, odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność...

Rentowność ( wynik finansowy , dokonania przedsiębiorstwa , efektywność przedsiębiorstwa , zyskowność ) – miara efektywności gospodarowania, odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność...

Rentowność ( wynik finansowy , dokonania przedsiębiorstwa , efektywność przedsiębiorstwa , zyskowność ) – miara efektywności gospodarowania, odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność...

Rentowność ( wynik finansowy , dokonania przedsiębiorstwa , efektywność przedsiębiorstwa , zyskowność ) – miara efektywności gospodarowania, odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność...

Rentowność ( wynik finansowy , dokonania przedsiębiorstwa , efektywność przedsiębiorstwa , zyskowność ) – miara efektywności gospodarowania, odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność...

Analiza Du Ponta ( model Du Ponta , piramida Du Ponta ) – metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową...

Koszt – wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (np. podatki, składki ZUS) związane z...

Dochód - miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł. W praktyce różne podmioty w różny sposób określają swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup podmiotów obowiązują definicje dochodu...

Analiza Du Ponta ( model Du Ponta , piramida Du Ponta ) – metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową...

Analiza Du Ponta ( model Du Ponta , piramida Du Ponta ) – metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową...

Analiza Du Ponta ( model Du Ponta , piramida Du Ponta ) – metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową...

Analiza Du Ponta ( model Du Ponta , piramida Du Ponta ) – metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową...

Analiza Du Ponta ( model Du Ponta , piramida Du Ponta ) – metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową...

Dochód - miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł. W praktyce różne podmioty w różny sposób określają swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup podmiotów obowiązują definicje dochodu...

Koszt – wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (np. podatki, składki ZUS) związane z...

Koszt – wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (np. podatki, składki ZUS) związane z...

Analiza Du Ponta ( model Du Ponta , piramida Du Ponta ) – metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową...

Rentowność netto ( marża netto , zwrot przy sprzedaży , wskaźnik rentowności sprzedaży ) - Zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaż y w danym okresie. Marża...

Rentowność netto ( marża netto , zwrot przy sprzedaży , wskaźnik rentowności sprzedaży ) - Zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaż y w danym okresie. Marża...

NPM

Rentowność netto ( marża netto , zwrot przy sprzedaży , wskaźnik rentowności sprzedaży ) - Zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaż y w danym okresie. Marża...

NPR

Rentowność netto ( marża netto , zwrot przy sprzedaży , wskaźnik rentowności sprzedaży ) - Zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaż y w danym okresie. Marża...

Rentowność netto ( marża netto , zwrot przy sprzedaży , wskaźnik rentowności sprzedaży ) - Zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaż y w danym okresie. Marża...

Rentowność netto ( marża netto , zwrot przy sprzedaży , wskaźnik rentowności sprzedaży ) - Zysk netto z danego okresu sprawozdawczego podzielony przez wartość sprzedaż y w danym okresie. Marża...