Ocena zintegrowana - metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających...

Ocena zintegrowana - metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających...

Potencjał pracownika – łączne działanie cech i kompetencji konkretnego zatrudnionego. Potencjał ten składa się z takich czynników jak: zdrowie, zdolności, wiedza ogólna i zawodowa, umiejętności...