Zarządzanie aktywami - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC...

Zarządzanie ciągłością działania - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002 poświęcony uwzględnieniu bezpieczeństwa aktywów informacyjnych w zarządzaniu ciągłością działania. Zarządzanie...

Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC...

ISO 14000 - zbiór norm adresowanych do różnych aspektów zarządzania środowiskowego. Zawiera praktyczne narzędzia dla firm i organizacji chcących zidentyfikować i kontrolować swój wpływ na...

ISO/IEC TR 13335 – raport techniczny o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) . Został wydany wspólnie przez Międzynarodową Organizację...

ISO 26000 - międzynarodowa norma , która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility , CSR ). Norma nie zawiera...

ISO/IEC TR 13335 – raport techniczny o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) . Został wydany wspólnie przez Międzynarodową Organizację...

Bezpieczeństwo zasobów ludzkich - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002 poświęcony problemowi uwzględnienia wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa aktywów organizacji w procesach...

ISO/IEC 27005 – norma należąca do stale rosnącej rodziny standardów ISO/IEC 27000 . Jest to standard bezpieczeństwa informacyjnego wydany przez Międznarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i...

ISO/IEC 27000 - seria norm - rodzina norm, które zapewniają kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji. Stosuje się je w odniesieniu do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI...

ISO 10006 - norma zawierająca wytyczne dotyczące zarządzania jakością w projektach...