Zarządzanie aktywami - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC...

Zarządzanie ciągłością działania - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002 poświęcony uwzględnieniu bezpieczeństwa aktywów informacyjnych w zarządzaniu ciągłością działania. Zarządzanie...

Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC...

ISO/IEC TR 13335 – raport techniczny o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) . Został wydany wspólnie przez Międzynarodową Organizację...

ISO/IEC TR 13335 – raport techniczny o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) . Został wydany wspólnie przez Międzynarodową Organizację...

Bezpieczeństwo zasobów ludzkich - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002 poświęcony problemowi uwzględnienia wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa aktywów organizacji w procesach...

ISO/IEC 27005 – norma należąca do stale rosnącej rodziny standardów ISO/IEC 27000 . Jest to standard bezpieczeństwa informacyjnego wydany przez Międznarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i...

ISO/IEC 27000 - seria norm - rodzina norm, które zapewniają kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji. Stosuje się je w odniesieniu do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI...

ISO 9000 - standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór wytycznych zarządzania, których celem jest zapewnienie, że wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza wyrób lub usługę zgodnie z...

ISO 9000 - standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór wytycznych zarządzania, których celem jest zapewnienie, że wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza wyrób lub usługę zgodnie z...

ISO/IEC 15504-4 - międzynarodowa norma zapewniająca ramy oceny procesów w organizacji. Bibliografia ISO/IEC 15504-4 na oficjalnej stronie...