Ekościema 1 ( zielone kłamstwo 2 ) - działanie, które polega na wywoływaniu u klientów wrażenia, że dana firma lub produkt jest zgodny lub działa zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska.

Ekościema 1 ( zielone kłamstwo 2 ) - działanie, które polega na wywoływaniu u klientów wrażenia, że dana firma lub produkt jest zgodny lub działa zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska.

Ekościema 1 ( zielone kłamstwo 2 ) - działanie, które polega na wywoływaniu u klientów wrażenia, że dana firma lub produkt jest zgodny lub działa zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska.