Nadzór środowiskowy – monitoring działań organizacji pod względem ochrony środowiska w Polsce prowadzi Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo egzekwuje przepisy ochrony środowiska poprzez podległe...

Nadzór środowiskowy – monitoring działań organizacji pod względem ochrony środowiska w Polsce prowadzi Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo egzekwuje przepisy ochrony środowiska poprzez podległe...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - centralny organ administracji rządowej, kierujący działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska , która kontroluje przestrzeganie przepisów o...

Komisja Ochrony Środowiska - wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska...

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stała komisja senacka utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska...

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska - instytucja podległa pod Główny Inspektorat Ochrony Środowiska , której zadaniem jest kontrola realizacji przepisów związanych z ochroną środowiska i...

Państwowa Rada Ochrony Przyrody ( PROP ) - organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym...