Amsterdamski model zarządzania informacjami - model, który może być zastosowany w każdej organizacji w celu lepszego dopasowania IT do strategii organizacyjnej . Początkowo wykorzystywany głównie w...

AIM

Amsterdamski model zarządzania informacjami - model, który może być zastosowany w każdej organizacji w celu lepszego dopasowania IT do strategii organizacyjnej . Początkowo wykorzystywany głównie w...

Akredytowana Organizacja Doradcza MSP – firmy doradcze polecane przez APM Group oraz Cabinet Office , ze względu na wiedzę o metodyce MSP i zatrudnianie doświadczonych i certyfikowanych...

Amsterdamski model zarządzania informacjami - model, który może być zastosowany w każdej organizacji w celu lepszego dopasowania IT do strategii organizacyjnej . Początkowo wykorzystywany głównie w...

Amsterdamski model zarządzania informacjami - model, który może być zastosowany w każdej organizacji w celu lepszego dopasowania IT do strategii organizacyjnej . Początkowo wykorzystywany głównie w...

Amsterdamski model zarządzania informacjami - model, który może być zastosowany w każdej organizacji w celu lepszego dopasowania IT do strategii organizacyjnej . Początkowo wykorzystywany głównie w...

Amsterdamski model zarządzania informacjami - model, który może być zastosowany w każdej organizacji w celu lepszego dopasowania IT do strategii organizacyjnej . Początkowo wykorzystywany głównie w...

AS 8015-2005 - krajowa norma australijska, który zapewnia wytyczne dla dyrektorów organizacji (w tym właścicieli, członków zarządu, dyrektorów, partnerów, wyższych kadr kierowniczych, itp.) w...

AS 8015-2005 - krajowa norma australijska, który zapewnia wytyczne dla dyrektorów organizacji (w tym właścicieli, członków zarządu, dyrektorów, partnerów, wyższych kadr kierowniczych, itp.) w...

Audyt informatyczny ( audyt IT , audyt systemów IT ) - proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują...

Audyt informatyczny ( audyt IT , audyt systemów IT ) - proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują...

Audyt informatyczny ( audyt IT , audyt systemów IT ) - proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują...

AS 8015-2005 - krajowa norma australijska, który zapewnia wytyczne dla dyrektorów organizacji (w tym właścicieli, członków zarządu, dyrektorów, partnerów, wyższych kadr kierowniczych, itp.) w...

BMIS - biznesowy model zapewniający holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji , oraz wspólny język dla bezpieczeństwa informacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie...

BMIS - biznesowy model zapewniający holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji , oraz wspólny język dla bezpieczeństwa informacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie...

TCO ( Całkowity Koszt Posiadania ) - spójna metodyka analizy kosztów, ujmująca całkowity koszt pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się aktywów w firmie na...

logo CISA CRISC - certyfikat przyznawany przez ISACA profesjonalistom, którzy identyfikują ryzyka i zarządzają nimi poprzez opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie mechanizmów kontrolnych w...

logo CISA CGEIT - certyfikat przyznawany przez ISACA profesjonalistom, którzy chcą zyskać uznanie jako osoby mające doświadczenie oraz wiedzę z zakresu ładu IT . Uzyskało go już ponad 4 000...

logo CISA CISM - certyfikat przyznawany przez ISACA specjalistom zajmującym się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji . Uzyskało go już ponad 13 000...