ABC

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

Rachunek kosztów cyklu życia produktu – jedna z nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów . Przyjmuje ona założenie, że w różnych fazach cyklu życia produktu generowane są inne przychody i Koszt y.

Rachunek kosztów docelowych ( rachunek kosztów celu ) – system strategicznego zarządzania kosztami, którego celem jest osiągnięcie zamierzonego zysku w całym cyklu życia produktu 1 . Charakteryzuje...

Rachunek kosztów cyklu życia produktu – jedna z nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów . Przyjmuje ona założenie, że w różnych fazach cyklu życia produktu generowane są inne przychody i Koszt y.

Rachunek kosztów docelowych ( rachunek kosztów celu ) – system strategicznego zarządzania kosztami, którego celem jest osiągnięcie zamierzonego zysku w całym cyklu życia produktu 1 . Charakteryzuje...

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

Rachunek kosztów pełnych ( tradycyjny rachunek kosztów ) - model rachunku kosztów , w którym koszty całkowite dzieli się na Koszty bezpośrednie oraz Koszty pośrednie produkcji. Rachunek kosztów...

Rachunek kosztów zmiennych - najwcześniej stosowany w praktyce gospodarczej rachunek do bieżącego zarządzania firmą w krótkim horyzoncie czasowym. Opiera się na rozdzieleniu kosztów na Koszty stałe...

Rachunek kosztów docelowych ( rachunek kosztów celu ) – system strategicznego zarządzania kosztami, którego celem jest osiągnięcie zamierzonego zysku w całym cyklu życia produktu 1 . Charakteryzuje...

Rachunek kosztów docelowych ( rachunek kosztów celu ) – system strategicznego zarządzania kosztami, którego celem jest osiągnięcie zamierzonego zysku w całym cyklu życia produktu 1 . Charakteryzuje...

Rachunek kosztów pełnych ( tradycyjny rachunek kosztów ) - model rachunku kosztów , w którym koszty całkowite dzieli się na Koszty bezpośrednie oraz Koszty pośrednie produkcji. Rachunek kosztów...