SCOR ( Model Referencyjny Łańcucha Dostaw ) - model opublikowany przez organizację non-profit SCC (ang. Supply-Chain Council ), który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw . Model...

SCOR ( Model Referencyjny Łańcucha Dostaw ) - model opublikowany przez organizację non-profit SCC (ang. Supply-Chain Council ), który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw . Model...