MoP

MoP - zbiór najlepszych praktyk zarządzania portfelem projektów. Obejmuje skoordynowane działania zbioru procesów i decyzji strategicznych, które umożliwiają efektywne bilansowanie zmian...

MoP - zbiór najlepszych praktyk zarządzania portfelem projektów. Obejmuje skoordynowane działania zbioru procesów i decyzji strategicznych, które umożliwiają efektywne bilansowanie zmian...