Zwinne programowanie – grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na modelu iteracyjnym . Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest...

Zwinne zarządzanie projektami ( adaptacyjne zarządzanie projektami ) - grupa metod zarządzania projektami pozwalającą, w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane...

Agile Alliance – organizacja nonprofit o zasięgu międzynarodowym, której celem jest propagowanie i zachęcanie do rozwoju praktyk, metod i sposobów zgodnych z Manifestem Agile . Organizacja wspiera...

Manifest Agile – deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Została opracowana na spotkaniu jakie miało miejsce w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku...

Manifest Agile – deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Została opracowana na spotkaniu jakie miało miejsce w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku...

Manifest Agile – deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Została opracowana na spotkaniu jakie miało miejsce w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku...

Zwinne programowanie – grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na modelu iteracyjnym . Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest...

Zwinne programowanie – grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na modelu iteracyjnym . Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest...

Zwinne zarządzanie projektami ( adaptacyjne zarządzanie projektami ) - grupa metod zarządzania projektami pozwalającą, w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane...

Zwinne zarządzanie projektami ( adaptacyjne zarządzanie projektami ) - grupa metod zarządzania projektami pozwalającą, w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane...

ADP

Zwinne zarządzanie projektami ( adaptacyjne zarządzanie projektami ) - grupa metod zarządzania projektami pozwalającą, w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane...

Adaptive Software Development ( ASD ) - metodyka programowania należąca do grupy metodyk zwinnych inżynierii oprogramowania. Wywodzi się z modelu RAD (szybkie tworzenie aplikacji) i została...

AgileUP - uproszczona wersja iteracyjnego procesu IBM Rational Unified Process (RUP), rozwinięta przez Scotta Amblera. Metodyka opisuje jak w łatwy i przystępny sposób zaadaptować praktyki i metody...

AgileUP - uproszczona wersja iteracyjnego procesu IBM Rational Unified Process (RUP), rozwinięta przez Scotta Amblera. Metodyka opisuje jak w łatwy i przystępny sposób zaadaptować praktyki i metody...

ASD

Adaptive Software Development ( ASD ) - metodyka programowania należąca do grupy metodyk zwinnych inżynierii oprogramowania. Wywodzi się z modelu RAD (szybkie tworzenie aplikacji) i została...

AUP

AgileUP - uproszczona wersja iteracyjnego procesu IBM Rational Unified Process (RUP), rozwinięta przez Scotta Amblera. Metodyka opisuje jak w łatwy i przystępny sposób zaadaptować praktyki i metody...

Crystal Clear - metodyka programowania należąca do grupy metodyk zwinnych inżynierii oprogramowania, należy do rodziny metodyk Crystal opisanych przez Alistaira Cockburna. Bibliografia Crystal...

Cynefin - framework używany do opisania problemów, sytuacji i systemów. Dostarcza on typologię kontekstów, wspierających wybór odpowiedniego rodzaju wyjaśnień lub rozwiązań, mogących mieć...

Feature Driven Development ( FDD ) - metodyka programowania należąca do grupy metodyk zwinnych inżynierii oprogramowania. Jej głównymi celami jest umożliwienie wytwarzania użytecznego...

Umowy fixed price na projekty Agile - model rozliczania stosowany przez dostawców i odbiorców projektów głównie IT, którzy realizują je korzystając z metod Agile (ang. Agile methods ). Model...

Iteracja - czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tego samego procesu w celu zbliżenia się do pożądanego punktu docelowego lub pożądanego wyniku. Każde powtórzenie procesu jest także...

Iteracja - czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tego samego procesu w celu zbliżenia się do pożądanego punktu docelowego lub pożądanego wyniku. Każde powtórzenie procesu jest także...

Kanban w tworzeniu oprogramowania - metoda Kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona 1 . Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji...

Lean Project Management ( szczupłe zarządzanie projektami ) – kompleksowe adaptowanie różnego rodzaju odchudzonych (ang. lean ) koncepcji np. Lean manufacturing w kontekście zarządzania projektami...

Lean Software Development - przeniesienie praktyk i metod Lean Management oraz różnorodnych zasad IT na grunt inżynierii oprogramowania , w efekcie czego powstała metodyka programowania należąca do...