5S

5S ( metoda 5 kroków , 5xS ) - metoda (proces) ciągłego doskonalenia, której celem jest stworzenia miejsca pracy spełniającego warunki sterowania wizualnego oraz Lean manufacturing . Wdrożenie 5S...

5xS

5S ( metoda 5 kroków , 5xS ) - metoda (proces) ciągłego doskonalenia, której celem jest stworzenia miejsca pracy spełniającego warunki sterowania wizualnego oraz Lean manufacturing . Wdrożenie 5S...

Sześć Sigma ( 6 Sigma ) - metoda zarządzania jakością oparta na pozyskaniu jak największej liczby danych w celu późniejszego wykorzystania ich do osiągnięcia maksymalnej jakości. Cechą...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów - metoda zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania...

Analiza wariancji - metoda statystyczna, służąca do badania obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem...

Analiza wariancji - metoda statystyczna, służąca do badania obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem...

Analiza wariancji - metoda statystyczna, służąca do badania obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem...

Dom Jakości - metoda przekładania potrzeb i oczekiwań odbiorców na charakterystyki wyrobu lub usługi. Coraz silniejsze naciski na zmniejszenie kosztów projektowania i skrócenie czasu jego trwania...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów - metoda zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów - metoda zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów - metoda zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów - metoda zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania...

Hoshin Kanri ( hoshin ) - System wzmacniający ogólną zdolność organizacji i skupienie całej zdolności przedsiębiorstwa na poprawie funkcjonowania poprzez rozwinięcie ujednoliconej polityki i planu...

Hoshin Kanri ( hoshin ) - System wzmacniający ogólną zdolność organizacji i skupienie całej zdolności przedsiębiorstwa na poprawie funkcjonowania poprzez rozwinięcie ujednoliconej polityki i planu...

Hoshin Kanri ( hoshin ) - System wzmacniający ogólną zdolność organizacji i skupienie całej zdolności przedsiębiorstwa na poprawie funkcjonowania poprzez rozwinięcie ujednoliconej polityki i planu...

Dom Jakości - metoda przekładania potrzeb i oczekiwań odbiorców na charakterystyki wyrobu lub usługi. Coraz silniejsze naciski na zmniejszenie kosztów projektowania i skrócenie czasu jego trwania...

Kanban - metoda zarządzania produkcją , która w prosty sposób pozwala na wizualizację przepływu materiałów w przedsiębiorstwie. Kanban ma za zadanie sterowanie zapasami. System ten pozwala na...

Koła jakości - metoda podnoszenia jakości w organizacji poprzez tworzenie grup pracowników różnych szczebli hierarchicznych, których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na...